nieuws

RTV Oost gaat bezuinigen en herstructureren

De dertien regionale omroepen hebben een gezamenlijk plan gemaakt om 17 miljoen euro te bezuinigen. Kern van het plan is om met niet-redactionele diensten samen te werken met andere regionale omroepen. Onder meer de afdelingen techniek, financiën en reclame worden dan in vijf landelijke clusters uitgevoerd. Het plan zal landelijk naar schatting 150 tot 180 banen kosten.
De samenwerking van regionale omroepen is de uitkomst van de verplichting van staatssecretaris Dekker om 17 miljoen euro te bezuinigen op de totale overheidsbijdrage voor de regionale omroepen van ruim 140 miljoen euro. 
Nu nog hebben alle dertien regionale omroepen hun eigen ondersteunende diensten. Door die te clusteren in vijf bovenregionale clusters kan er flink worden bezuinigd.

Bezuiniging van kracht vanaf 2017

De bezuiniging gaat in per 2017. Ook krijgen de regionale omroepen een nieuw, gezamenlijk bestuur. Nu hebben ze allen nog een eigen bestuur. De redacties blijven wel zelfstandig, zoals ze dat nu ook zijn.
De regionale omroep wil volgens directeur Oude Wesselink zoveel mogelijk in blijven zetten op haar kerntaak: 'informeren, bijdragen aan de identiteit, versterken van het journalistieke landschap om zo inwoners in staat stellen als kritische burger deel uit te maken van de maatschappij'.

Dekker wil plan goed bestuderen

In een eerste reactie laat staatssecretaris Dekker weten dat hij tevreden is dat de regionale omroepen een gezamenlijke toekomstvisie presenteren waarin meer wordt samengewerkt. Dekker: "Het uitgangspunt van het plan is dat de bezuinigingen niet ten koste gaan van de kwaliteit van de programma’s. Ik vind het een goede keuze dat kijkers en luisteraars zo veel mogelijk worden ontzien, want voor veel mensen is de regionale omroep een belangrijke en betrouwbare bron van informatie."
De gezamenlijke Ondernemingsraden van de regionale omroepen hebben nog geen instemming gegeven aan het plan, ze zien dat 'de bezuiniging onvermijdelijk' is, maar laten extern onderzoek doen of dit plan de beste oplossing is.

Wel wil de staatssecretaris goed bestuderen of de voorgestelde veranderingen in de organisatiestructuur van de regionale omroepen ook de beste oplossing is voor de toekomst.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.