Nieuws

Boeren gaan vlinders tellen op akkers en graslanden voor meerjarig insectenonderzoek

De atalanta heeft voorkeur voor de brandnetel
De atalanta heeft voorkeur voor de brandnetel © Jauke Boerdam
Werken bloemrijke akkerranden en graslanden met kruiden in de praktijk echt zo positief op het insectenleven als natuurverenigingen denken? Meten is weten, zou je zeggen. Boeren die natuurvriendelijke maatregelen nemen doen daarom mee aan een vervolgonderzoek dat specifiek is gericht op de vlinderstand. Dat is LTO-Noord overeengekomen met de Vlinderstichting en BoerenNatuur.
LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting hebben voor het project Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden (BIMAG) gezamenlijk een programma opgezet om boeren en tuinders dag- en nachtvlinders te laten tellen in het agrarisch gebied. In dit project werken al 115 agrariërs, ook in Overijssel, mee aan een meerjarig onderzoek naar de insectenstand in landbouwgebieden. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Onderzoek verlengd

BIMAG loopt al enkele jaren. Van de ruim 40.000 nachtvlinders die zijn geteld op boerengrond is meer dan de helft waargenomen door de boeren die aan het project meedoen. De meeste vlinders werden waargenomen op het terrein van boeren die werken met bloemrijke akkerranden en heggen. Het meten wordt met vijf jaar verlengd, om ook harde conclusies te kunnen trekken over aantalsontwikkelingen.
Vlinders tellen met vijf jaar verlengd
Vlinders tellen met vijf jaar verlengd © RTV Oost
“Dat boeren op hun eigen terrein gaan meten is erg belangrijk. Je ziet met je eigen ogen dat maatregelen werken. Ik hoor vaak dat er niets meer leeft in de huidige landbouw. Ik laat graag zien dat dit anders is en werk graag mee aan een verbetering van de biodiversiteit. BIMAG is een mooi onderzoek om te laten zien dat natuurmaatregelen echt werken”, aldus LTO Noord-bestuurder Jeroen van Wijk.

Nachtvlinders tellen

De afgelopen vier jaar zijn in agrarisch gebied 40.334 nachtvlinders geteld gedurende 1932 vangnachten. 57% van de 850 macro nachtvlindersoorten die in Nederland voorkomen zijn geteld. Dat is meer dan werd verwacht.
Ongeveer een derde van de deelnemers telde ook dagvlinders. Zij liepen gezamenlijk meer dan 600 kilometer aan dagvlinderroutes, waarbij ze meer dan 13.000 vlinders telden, verdeeld over 32 soorten.

Effect waarneembaar

De vier jaar dat dit project loopt is te kort om uitspraken te doen over de aantalsontwikkeling van de nacht- en dagvlindersoorten. De eerste telling maakt wel duidelijk dat natuurvriendelijke maatregelen als kruidenrijke graslanden, bloemrijke akkerranden, heggen en struwelen effect hebben. Gemiddeld worden er meer aantallen en meer soorten geteld dan op percelen zonder natuurmaatregelen.
Kruidenrijk grasland moet  meer vlinders en insecten opleveren
Kruidenrijk grasland moet meer vlinders en insecten opleveren © RTV Oost\Chantal Everaardt

Emmer met LED-licht

De nieuwe metingen starten in april. “Nu het project wordt verlengd, hebben we plek voor nieuwe deelnemers uit alle agrarische sectoren die meerdere jaren tellen. Iedere deelnemer krijgt drie speciale LedEmmers, waar nachtvlinders op af komen. Deelnemers nemen foto’s van ‘hun’ nachtvlinders en delen die met ons,” vertelt Jeroen van der Brugge van De Vlinderstichting.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.