Nieuws

Overijsselaar voelt er weinig voor om provincietaken over te nemen, alle aanvragen afgewezen

Provinciehuis Zwolle
Provinciehuis Zwolle © RTV Oost / Randy Peters
Het 'uitdaagrecht' van de provincie Overijssel is twee jaar na de start weinig succesvol. Met dat recht worden Overijsselaars 'uitgedaagd' om taken van de provincie over te nemen en zelf uit te voeren. De afgelopen twee jaar zijn er slechts zeven verzoeken ingediend en alle zeven zijn afgewezen.
Het zogenoemde 'Right to Challenge', oftewel het uitdaagrecht, wordt al in sommige Overijsselse gemeenten toegepast. Zo hebben bewoners van de buurtschap Ommerkanaal het beheer van bermen en sloten overgenomen.
De provincie had wel oren naar die werkwijze en startte in mei 2021 met het uitdaagrecht. Commissaris van de Koning, Andries Heidema, zag het project 'als mogelijkheid om de betrokkenheid van inwoners bij het werk van de provincie te vergroten'.

Weinig initiatieven

Die betrokkenheid blijkt gering: het afgelopen jaar is er geen enkel verzoek of voorstel bij de provincie gedaan. Het jaar daarvoor, in 2021, waren er zeven voorstellen, maar die zijn allemaal afgewezen.
Zo stelde een inwoner voor om het bermbeheer langs een deel van een provinciale N-weg over te nemen, maar het voorstel werd vanwege veiligheidsrisico's en bestaande contracten afgewezen. Ook kwam een inwoner met het idee een campagne voor een nieuw woonconcept op te zetten, maar 'tijdens het gesprek bleek dat het de indiener alleen te doen was om aanvullende financiële ondersteuning'.
Bij indienders is er ook geen behoefte om een taak over te nemen
Provinciebestuur
Andere voorstellen strandden, omdat het niet binnen het uitdaagrecht viel. Zo kwamen er twee voorstellen binnen om een verkeerssituatie in een gemeente veiliger te maken. Maar dat is een suggestie en geen taak om over te nemen, aldus de provincie.

Geen behoefte

Concluderend stelt de provincie dat voor de meeste initiatiefnemers niet duidelijk was wat het 'uitdaagrecht' inhoudt. "Voor het overgrote deel van de aanvragen blijkt uit navraag dat er bij de indieners ook geen behoefte is om de uitvoerende taak over te nemen", aldus de provincie.
Het provinciebestuur stelt voor om het project te evalueren en mee te nemen in de coalitie-onderhandelingen die na de Statenverkiezingen van maart van start gaan.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.