Nieuws

Keuze in het stemhokje: hoe en waar in Overijssel moet er worden gebouwd?

Nieuwbouw in Steenwijk
Nieuwbouw in Steenwijk © ANP / Wilbert Bijzitter
Voor 2030 moeten er minimaal 42.300 huizen worden gebouwd in Overijssel. En dus is er werk aan de winkel. Maar hoe en waar deze woningen moeten worden gebouwd, daar verschillen de partijen die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen over. En dus valt er binnen dit thema wel wat te kiezen.
Dat blijkt uit de dertig stellingen die RTV Oost voor het Kieskompas heeft voorgelegd aan de partijen. Deze week lichten we er vier uit: vandaag de woningbouw.

Woningen ten koste van groen

Er moeten meer woningen worden gebouwd, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied, vindt JA21. Volgens de SGP kan bouwen niet alleen maar binnenstedelijk.
Keuze in het stemhokje: hoe en waar in Overijssel moet er worden gebouwd?
PvdA wil dat wel zoveel mogelijk proberen. "Maar om de wooncrisis op te lossen, is bouwen binnen bestaande bebouwingsgrenzen niet voldoende. Daarom gaan we actief met gemeenten op zoek naar plaatsen voor nieuwe wijken rond steden."
BVNL zegt: 'Er moet gebouwd worden waar dat binnenstedelijk kan en in "snippergroen" rondom de grote steden.' Ook voor Alliantie heeft dat de voorkeur, maar 'wanneer dat onvoldoende ruimte biedt, is bouwen in het buitengebied een logische stap. Ook als dat ten koste gaat van groen, want woonruimte is een belangrijke levensbehoefte.' Het CDA is voorstander van het bouwen binnen de bebouwde kom, 'maar we moeten ook daarbuiten bouwen om bijvoorbeeld onze eigen inwoners te huisvesten.'
Maar er zijn ook partijen die vooral in steden willen bouwen. Woningbouw moet wat de PVV betreft vooral door inbreiding. Dat zegt ook Forum voor Democratie. 50PLUS en D66 zien wel iets in hoogbouw in steden.

Woningen voor arbeidsmigranten?

Moeten er woningen worden gebouwd om de leefbaarheid van arbeidsmigranten te verbeteren? De partijen verschillen sterk van mening. JA21, Samen Lokaal Twente, PVV, Forum voor Democratie en BVNL zijn het in ieder geval wel met elkaar eens: nee. De partijen willen bouwen voor de inwoners van Overijssel en zijn kritisch op arbeidsmigratie naar Nederland. BVNL wil geen bedrijven met personeel van buiten de regio, JA21 vindt het een taak van de werkgever, 50PLUS wil geen voorkeursbehandeling voor een specifieke groep en Forum wil de immigratie aanpakken.
Permanente bewoning van recreatiewoningen trekt het volledige woningbouwprogramma van de overheid scheef
CDA
De andere partijen vinden juist dat iedereen recht heeft op goede huisvesting en willen de arbeidsmigranten beschermen tegen uitbuiting. Temeer omdat arbeidsmigranten nodig zijn voor de Overijsselse economie, omdat ze onder meer werken in de landbouw.

Wonen in een recreatiewoning

Ook het permanent bewonen van recreatiewoningen verdeelt de provincie. JA21, VVD en Forum vinden dat dit absoluut moet kunnen. D66 en Alliantie maakt vanwege de woonnood een uitzondering: "In bepaalde gevallen kan permanente bewoning een optie zijn om te zorgen dat mensen in kwetsbare situaties wel een dak boven hun hoofd hebben."
Woningen in aanbouw
Woningen in aanbouw © RTV Oost
50PLUS denkt dat het wonen op verouderde bungalowparken perfect is voor ouderen, zodat er woningen vrij komen voor jongeren. Maar dan moeten de eigenaren er wel minimaal acht maanden per jaar wonen. SGP, Volt, SP, Samen Lokaal Twente en ChristenUnie vinden het niet wenselijk, maar zien het wel als een tijdelijke oplossing voor de wooncrisis.
Maar er zijn ook partijen die het absoluut niet willen hebben, zoals het CDA. "Permanente bewoning van recreatiewoningen trekt het volledige woningbouwprogramma van de overheid scheef", stelt de partij. Ook GroenLinks, PvdA en PvdD zien het permanent wonen op recreatieparken niet zitten.
GroenLinks vindt bijvoorbeeld dat iedereen recht heeft op een volwaardige woning en is daarom tegen de permanente bewoning van recreatiewoningen. De PvdA vreest dat de combinatie van wonen en recreëren op een vakantiepark zorgt voor overlast en verminderde toeristische aantrekkelijkheid.
De Partij voor de Dieren vindt dat recreatie niet ten koste mag gaan van natuur en landschappelijke waarden. "Daarom wordt het vermarkten van de natuur gestopt."

Dwang van provincie

Als gemeenten onvoldoende sociale huurwoningen bouwen, moet de provincie hen dwingen dit te doen, vindt een aantal partijen. SP en PvdA zijn het stelligst: De SP wil de marktwerking terugdringen en de betaalbare woningen bouwen waar behoefte aan is.
Moet permanente bewoning van recreatiewoningen gedoogd worden?
Moet permanente bewoning van recreatiewoningen gedoogd worden? © ANP / Marcel Jurian de Jong
De PvdA wil samen met de gemeenten kijken naar plaatsen voor nieuwe wijken rond steden. Daar sluiten onder meer BBB en SGP zich bij aan. JA21 wil dwang pas toepassen 'als het echt niet anders kan'.
Alliantie en de VVD vinden dat elke gemeente haar eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. En er zijn meer partijen die dit geen taak voor de provincie vinden. "De PVV is tegen iedere vorm van dwang. Gemeenten hebben zelf ook een woningbouwopgave en behoefte aan voldoende woningen. Met elkaar in gesprek blijven levert meer op dan het toepassen van dwang."
BVNL: "Stop provinciale dwang richting gemeenten." En volgens Forum voor Democratie (FVD) lijdt dit soort taken alleen maar af van waar de provincie voor is. "De provincie wordt steeds meer een uitvoeringsorgaan van het Rijk", aldus FvD.

De verhoudingen

De stellingen in het Kieskompas van Overijssel klinken als volgt: De provincie moet toestaan dat mensen permanent in een recreatiewoning kunnen wonen
Helemaal mee eens: VVD, FvD en JA21
Mee eens: Alliantie, BBB, PVV, BVNL, 50PLUS en D66
Neutraal: ChristenUnie en SGP
Niet mee eens: Volt, PvdA, SP, PvdD, Samen Lokaal Twente en GroenLinks
Helemaal niet mee eens: CDA

Als gemeenten onvoldoende sociale huurwoningen bouwen, moet de provincie hen dwingen dit te doen

Helemaal mee eens: SP en PvdA
Mee eens: GroenLinks, CDA, D66, 50PLUS, PvdD, Volt, ChristenUnie, Samen Lokaal Twente
Neutraal: JA21
Niet mee eens: Alliantie, PVV, VVD, SGP en BBB
Helemaal niet mee eens: FvD en BVNL

Er moeten meer woningen worden gebouwd, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied

Helemaal mee eens: JA21 en BVNL
Mee eens: SP, CDA, PvdA, Alliantie, VVD, SGP en ChristenUnie
Neutraal: GroenLinks, D66 en BBB
Niet mee eens: PVV, FvD, 50PLUS, PvdD, Volt en Samen Lokaal Twente
Helemaal niet mee eens: -

Om de leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren, moeten er meer woningen voor hen gebouwd worden

Helemaal mee eens: SP en ChristenUnie
Mee eens: GroenLinks, CDA, PvdA, Alliantie, D66, VVD, SGP, PvdD, Volt en BBB
Neutraal: -
Niet mee eens: JA21, 50PLUS en Samen Lokaal Twente
Helemaal niet mee eens: PVV, FvD en BVNL

Kieskompas

De provinciale verkiezingen gaan over veel meer dan alleen woningbouw. energie, stikstof, de wolf, het wegennet; het komt allemaal voorbij via stellingen in het Overijssels Kieskompas. Vul 'm zelf ook in, om te ontdekken waar jij in het politieke landschap staat. Klik hier.
Op maandag 13 maart vindt het tweede Overijssel Kiest Debat plaats. In de Gieterij in Hengelo gaat het onder meer over fatsoen, woningbouw, en natuur en landbouw. Politici van CDA, GroenLinks, VVD, PvdA, ChristenUnie, PVV, SP, D66, Partij voor de Dieren en SGP debatteren dan met elkaar. Het debat is live te zien op TV Oost en YouTube, vanaf 19.30 uur.
Dit verhaal is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.