Nieuws

Keuze in het stemhokje: provincie tegen stikstofbeleid en wel of geen paasvuur?

Koe of paasvuur: stikstof speelt een grote rol
Koe of paasvuur: stikstof speelt een grote rol © ANP
Stikstof, misschien wel het heetste hangijzer tijdens de Provinciale Statenverkiezingen én tijdens de komende regeerperiode. Moet Overijssel zich (blijven) verzetten tegen de stikstofmaatregelen uit Den Haag en Europa? Of juist doorpakken? In dit geval lijk je al snel uit te komen op twee kanten: links en rechts staan recht tegenover elkaar.
Dat blijkt uit de vier stellingen die RTV Oost voor het Kieskompas heeft voorgelegd aan de partijen. Deze week lichten we er vijf uit: energie, woningbouw, vervoer, stikstof en de natuur.

Links tegen rechts

'De provincie moet zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid om de boeren te beschermen', luidt de stelling. Tien partijen - voornamelijk rechtse - zijn voor, zeven partijen tegen. En je raadt het al; dat zijn linkse partijen. Enkel Samen Lokaal Twente is neutraal.
Keuze in het stemhokje: provincie tegen stikstofbeleid of boeren uitkopen?
"Wie weer natuurbeleid wil dat zich richt op de staat van de natuur, moet stoppen met het eenzijdig sturen op stikstof, en in het bijzonder met de kritische depositiewaarde", aldus Alliantie. "Reductie van stikstofuitstoot moet gebeuren door innovatie en vrijwillige uitkoop van stoppende boeren en niet door onteigening."
Daartegenover staat onder andere de Partij voor de Dieren. "Overijssel werkt actief mee aan het terugbrengen van de ammoniakuitstoot, door een forse krimp van het aantal dieren in de veehouderij: minimaal 75% minder dieren. Daar waar nodig worden vergunningen ingetrokken of aangescherpt."
Volt: "We moeten eerlijk zijn. Overal lopen we tegen de grenzen van de natuur aan. In de industrie, in onze consumptie en ook in onze voedselproductie. Als we de aarde gezond willen doorgeven aan onze kinderen, zullen we dingen moeten veranderen, en deze nieuwe praktijken afstemmen op elkaar, in Europa."
Het bemesten van land leidt tot stikstofuitstoot
Het bemesten van land leidt tot stikstofuitstoot © ANP
Opvallend blijft dat de VVD in Overijssel zich uitspreekt tegen het beleid van 'hun' minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). "Het op 12 juni voorgestelde stikstofbeleid is wat betreft Overijssel onhaalbaar en onrealistisch."

Schade aan natuur

De scherpe verhouding tussen links en rechts is al iets minder zichtbaar bij de stelling 'De provincie moet vaker opkomen voor de belangen van boeren, ook als dit leidt tot schade aan de natuur'. Waar Forum voor Democratie, BVNL, JA21 en PVV het daar helemaal mee eens zijn, nemen BBB en VVD een neutraal standpunt in.
"Boeren maken geen luxeproducten, maar noodzakelijke producten: voedsel. Die jaag je niet weg, maar behoud je voor Nederland. Wel zet BBB zich in voor een goede balans tussen ecologie en economie met als doel versterking van de natuur met behoud van een vitale landbouwsector en een (be)leefbaar platteland."
De brandnetel is juist erg gebaat bij stikstof, maar willen er daar wel meer van?
De brandnetel is juist erg gebaat bij stikstof, maar willen er daar wel meer van? © ANP
Forum voor Democratie is stellig: "Er moeten geen belemmeringen voor de agrarische sector zijn. Geen onteigening van boeren en de regels op basis van Natura 2000 moeten we niet erkennen en/of uitvoeren."
Het opkomen voor boeren is wat betreft D66 een goed idee, maar: "Er is een grens als er schade aan de natuur ontstaat. Tevens zijn wij ervan overtuigd dat boeren ook geen schade willen aan de natuur."

Paasvuren

Een van de gevolgen van stikstofmaatregelen zouden kunnen zijn dat er een verbod op paasvuren komt. Toch lijkt dat ver weg. "Tradities als paasvuren en carbidschieten moeten we koesteren in Overijssel", stelt het CDA in de verantwoording bij het Kieskompas. En de partij staat daarin niet alleen. Op de stelling ‘Er moet een verbod komen op de paasvuren', reageren 16 van de 19 deelnemende partijen (Jezus Leeft heeft geen input geleverd voor het Kieskompas) afwijzend.
De partijen wijzen op de traditie en het culturele belang van paasvuren. Ook GroenLinks en ChristenUnie willen geen verbod op paasvuren, maar plaatsen daar nog wel een kanttekening bij. Volgens CU moet schone lucht bereikt worden door de uitstoot van industrie en verkeer terug te dringen. "Daarnaast moeten inwoners zich ervan bewust worden dat bijvoorbeeld het stoken van hout, paasvuren en vuurwerk slecht zijn voor de kwaliteit van onze lucht."
Het paasvuur in Espelo
Het paasvuur in Espelo © ANP
Op de schaal ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee oneens’ blijft alleen D66 neutraal. Een algemeen verbod is niet nodig volgens de partij, maar bij overlast voor omwonenden of het milieu zou een plaatselijk verbod mogelijk moeten zijn. Dat gaat de Partij voor de Dieren niet ver genoeg: in het verkiezingsprogramma staat dat de provincie het ontsteken van paasvuren "verbiedt of ontmoedigt, bijvoorbeeld door te handhaven op de Wet natuurbescherming".

De verhoudingen

De stellingen in het Kieskompas van Overijssel klinken als volgt: Om boeren te beschermen moet de provincie zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid
Helemaal mee eens: BBB, BVNL, Alliantie, Forum voor Democratie, JA21, 50Plus, PVV
Mee eens: VVD, SGP, CDA
Neutraal: Samen Lokaal Twente
Niet mee eens: SP, ChristenUnie
Helemaal niet mee eens: Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, Volt, D66
De stellingen in het Kieskompas van Overijssel klinken als volgt: De provincie moet vaker opkomen voor de belangen van boeren, ook als dit leidt tot schade aan de natuur
Helemaal mee eens: PVV, Forum voor Democratie, BVNL, JA21
Mee eens: -
Neutraal: Alliantie, CDA, SGP, VVD, BBB
Niet mee eens: Samen Lokaal Twente, ChristenUnie, GroenLinks, 50Plus, SP, Volt
Helemaal niet mee eens: Partij voor de Dieren, PvdA, D66
De stellingen in het Kieskompas van Overijssel klinken als volgt: Om de uitstoot van stikstof te verminderen mag de provincie boeren gedwongen uitkopen
Helemaal mee eens: Partij voor de Dieren
Mee eens: PvdA, GroenLinks, Volt, D66, SP, ChristenUnie
Neutraal: -
Niet mee eens: VVD, SGP, Samen Lokaal Twente
Helemaal niet mee eens: BBB, BVNL, Alliantie, Forum voor Democratie, CDA, JA21, 50Plus, PVV
De stellingen in het Kieskompas van Overijssel klinken als volgt: Er moet een verbod komen op de paasvuren
Helemaal mee eens: Partij voor de Dieren
Mee eens: -
Neutraal: D66
Niet mee eens: ChristenUnie, Volt, GroenLinks, SGP, PvdA, Samen Lokaal Twente
Helemaal niet mee eens: 50Plus, SP, Alliantie, BBB, Forum voor Democratie, BVNL, JA21, PVV, VVD, CDA

Kieskompas

De provinciale verkiezingen gaan over veel meer dan alleen natuur. Woningbouw, stikstof, energie, het wegennet; het komt allemaal voorbij via stellingen in het Overijssels Kieskompas. Vul 'm zelf ook in, om te ontdekken waar jij in het politieke landschap staat. Klik hier.
Op maandag 13 maart vindt het tweede Overijssel Kiest Debat plaats. In de Gieterij in Hengelo gaat het onder meer over fatsoen, woningbouw, en natuur en landbouw. Politici van CDA, GroenLinks, VVD, PvdA, ChristenUnie, PVV, SP, D66, Partij voor de Dieren en SGP debatteren dan met elkaar. Het debat is live te zien op TV Oost en YouTube, vanaf 19.30 uur.
Dit verhaal is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.