Nieuws

Directie failliet Alera Zorg voor rechter gedaagd: claim van ruim miljoen

De drie omstreden zorgbureaus Alerazorg, Ararat en Gouden Zorg waren ondergebracht in één pand.
De drie omstreden zorgbureaus Alerazorg, Ararat en Gouden Zorg waren ondergebracht in één pand. © Google Streetview
De twee directeuren van het failliete omstreden zorgbureau Alera Zorg uit Hengelo worden op korte termijn voor de rechter gedaagd. De curator stelt ze privé verantwoordelijk voor de financiële schade in het bankroet dat vooralsnog is becijferd op circa 1,2 miljoen euro. Het thuiszorgbedrijf kwam in de problemen nadat drie zorgverzekeraars ruim 1 miljoen euro terugvorderden omdat de ingediende declaraties niet zouden deugen.
Aanvankelijk had curator Philippe Schol de twee directeuren-bestuurders van Alera Zorg de gelegenheid gegeven om een schikking met hem te treffen. Daarvoor hadden ze tot 1 maart de tijd gekregen, valt te lezen in het laatste openbaar faillissementsverslag. Omdat er echter geen schikkingsvoorstel van de twee bestuurders kwam, zal de curator ze voor de rechter dagen.
Eerder al had de curator de financiële schade becijferd op 1,2 miljoen euro, maar dit bedrag kan nog oplopen omdat de fiscus zich nog altijd niet als schuldeiser heeft gemeld, zo valt verder op te maken uit het faillissementsverslag.

Privé aansprakelijk gesteld

De curator was eerder al tot de conclusie gekomen dat de administratie van Alera Zorg niet voldeed aan de wettelijke vereisten, waardoor beide directeuren-bestuurders zich schuldig zouden hebben gemaakt aan onbehoorlijk bestuur.
Ook is er sprake van onrechtmatig zogenoemd paulianeus handelen. Zo zijn schuldeisers - nadat de onderneming al was gestaakt - selectief betaald. Daardoor bleven andere schuldeisers met lege handen achter. Daarnaast is er kort voor het faillissement nog inventaris verkocht.
Reden voor de curator om beide directieleden privé aansprakelijk te stellen en ze nu in een civiele procedure voor de rechter te dagen.
De rechter zal zich binnenkort over de zaak buigen. "Er zal op korte termijn een dagvaarding worden uitgebracht", aldus curator Schol.

In het krijt

Verder blijkt uit het laatste verslag dat er nog meerdere procedures lopen die de curator had aangespannen tegen een viertal zorgorganisaties. Deze zorgaanbieders staan nog voor in totaal ruim 1,2 ton bij Alera Zorg in het krijt. Nadat de debiteuren hadden aangegeven dat ze het niet eens waren met de nota's was de curator procedures tegen ze begonnen.
In twee gevallen doet de rechtbank volgende maand uitspraak. In twee andere gevallen is er een betaalregeling getroffen, zo vermeldt het faillissementsverslag.

Foutieve declaraties

Nadat de rechtbank eind 2020 het faillisement over Alera Zorg had uitgesproken, verklaarde de directeur-bestuurder tgenover de curator dat de coronacrisis het zorgbedrijf de das zou hebben omgedaan. Later bleek echter dat er iets heel anders speelde: Alera Zorg was in de problemen geraakt doordat drie zorgverzekeraars ruim 1 miljoen euro hadden teruggeëist wegens foutieve declaraties. Bovendien was er sprake van een ondeugdelijke (uren)administratie.

Opmerkelijke feiten

Gedurende zijn onderzoek naar de achtergronden van het faillissement stuitte curator Schol vervolgens op een aantal opmerkelijke feiten.
Zo was Alera Zorg ondergebracht in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Steenzoutweg in Hengelo. Dit gebouw was eigendom van de boekhoudster annex echtgenote van de failliete zorgdirecteur.
Behalve Alera Zorg was hierin ook haar boekhoudkantoor gehuisvest. Bovendien waren er de zorgbureaus Ararat en Gouden Zorg in ondergebracht. Beide zorgaanbieders kwamen in het verleden meermaals op negatieve wijze in het nieuws.
De curator is nog bezig met zijn onderzoek naar deze situatie.

Coronasteun ontvangen

Uit onderzoek door RTV Oost bleek overigens ook dat Alera Zorg vlak voordat het op de fles ging nog een kleine 80.000 euro aan coronasteun had aangevraagd en ontvangen.

Dossier Zorgonderzoek

RTV Oost heeft in het verleden uitvoerig bericht over zorginstellingen. Deze verhalen zijn gebundeld in het dossier Zorgonderzoek.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.