Nieuws

Failliete handelaar warmtepompen Warmte24 incasseerde half miljoen, maar laat tientallen klanten in de kou staan

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © ANP/Hollandse Hoogte/Robin U
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de failliete webwinkel Warmte24 uit Almelo in circa één jaar tijd voor ruim een half miljoen euro aan warmtepompen heeft verkocht. Intussen staan tientallen klanten in de kou. Ze hebben een aanbetaling gedaan, maar de warmtepomp nooit gekregen. Per huishouden gaat het al snel om een schadepost van duizenden euro's.
Het bedrijf was al in september 2022 door de Kamer van Koophandel ontbonden. Toch ging de verkoop van warmtepompen waarschijnlijk nog enkele maanden door, zo valt op te maken uit het faillissementsverslag van curator Martijn Samsen.

Overgeboekt

De ruim 510.000 euro die bij Warmte24 binnenkwam, is afkomstig van klanten die een warmtepomp hadden besteld, zo blijkt uit de bankmutaties.
Dit bedrag is inmiddels echter overgeboekt naar een drietal andere BV's, eveneens eigendom van de 66-jarige ondernemer, die zijn webwinkel bestierde vanaf het Bedrijvenpark Twente in Almelo.

Ontbonden

De oorspronkelijke naam van de BV is Stocklots Daily, maar sinds begin 2022 werden er onder de naam Warmte24 via een webwinkel warmtepompen aan particulieren verkocht.
Het waren uiteindelijk gedupeerde klanten die het faillissement van Warmte24 hebben aangevraagd,, eind februari werd dit uitgesproken. Op dat moment lag het bedrijf formeel dus al sinds september stil. Reden is dat de Kamer van Koophandel de onderneming ambtshalve had ontbonden omdat de directeur-bestuurder geen gehoor had gegeven aan meerdere sommaties van de KvK, onder meer om de verplichte jaarrekeningen te deponeren.

Geen apparatuur geleverd

De ondernemer heeft inmiddels tegenover de curator verklaard dat zijn bedrijf in de problemen zou zijn geraakt omdat buitenlandse leveranciers geen apparatuur hadden geleverd. De ondernemer vertelde dat hij deze leveranciers al wel zou hebben aanbetaald. De curator heeft tot op heden echter nog geen enkele betaling aan leveranciers kunnen vinden, meldt hij in zijn verslag. Hij zegt hier naar onderzoek naar te zullen doen.
Wel heeft curator Samsen al weten te achterhalen dat de binnengekomen 510.000 euro is overgeboekt naar drie andere BV's van de ondernemer. Het gaat daarbij om Daeventer Trading, Emon BV en Frietje van Etten. De curator schrijft in zijn verslag dat onduidelijk is wat de reden voor deze transactie is.
Ook deze drie BV's zijn in september door de Kamer van Koophandel ontbonden. Of dit geld nog te achterhalen valt? "Dat moet uit onderzoek blijken", aldus de curator in een mondelinge toelichting op zijn verslag.

Privé aansprakelijk

Wel komt de curator al tot de conclusie dat de directeur-bestuurder zich niet aan de verplichte boekhoud- en deponeringsplicht heeft gehouden, waardoor er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Reden voor hem de ondernemer privé aansprakelijk te stellen voor de financiële schade.
De fiscus heeft een claim van 1.649 euro ingediend, maar volgens de curator kan dit uitgaande van een omzet van ruim 510.000 euro nog oplopen naar circa 88.500 euro, schrijft hij in zijn verslag.

Gedupeerden gemeld

Inmiddels hebben zich zeven particulieren bij de curator gemeld die gezamenlijk voor 34.647,26 euro het schip in dreigen te gaan. De curator verwacht echter dat het aantal particuliere schuldeisers de komende tijd nog kan oplopen.
Op internet regent het namelijk klachten van klanten die een aanbetaling hebben gedaan, maar vervolgens geen warmtepomp geleverd kregen.
Een aantal klanten lukte het overigens een regeling met Warmte24 te treffen, al blijven ze nog wel zitten met een forse schadepost. Het bedrijf had ze namelijk het aanbod gedaan om zestig procent van de aanbetaling terug te storten. Dat gebeurde tegen finale kwijting. Of daarmee voor deze klanten de kous af is nu ze akkoord is gegaan met de finale kwijting? "Dat hoeft niet per se", aldus curator Samsen.

Nog wat te halen?

Of er voor de gedupeerden nog wat te halen valt, moet echter nog maar maar blijken.
Uit het faillissementsverslag blijkt onder meer dat de directeur-bestuurder tegenover de curator heeft verklaard dat het bedrijfspand van Warmte24 eigendom van zijn zoon is en dat zijn onderneming daar gebruik van mocht maken. Ook valt te lezen dat er sprake is van leasecontracten 'voor een aantal BMW's'.
Zowel naar de constructie rond het bedrijfspand als de lease-BMW's doet de curator nog nader onderzoek.

Geen administratie

Vast staat al wel dat het nog een hele toer wordt om alles uit te zoeken. De ondernemer heeft de curator namelijk verteld dat hij geen enkele administratie heeft bijgehouden, vermeldt het verslag.

'Geen commentaar'

De betreffende ondernemer kwam in het verleden vaker in het nieuws omdat zijn naam in verband werd gebracht met zwendel. In hoger beroep werd hij echter uiteindelijk vrijgesproken.
Vragen over zijn bedrijf Warmte24 wil de ondernemer niet beantwoorden. "De pers zet de zaken toch altijd anders neer dan de werkelijkheid". Maar hoe het dan zit met die 510.000 euro die is overgeboekt naar zijn drie andere intussen ontbonden BV's? "Ik geef geen enkel commentaar."

Aangifte

Meerdere gedupeerden schrijven op internet aangifte te zullen doen. Of dit intussen is gebeurd, is onbekend. "Over of er een aangifte ligt tegen een persoon of bedrijf mogen wij in verband met de privacywetgeving geen mededelingen doen", aldus politiewoordvoerster Anne Coenen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.