Nieuws

College Borne haalt streep door 't Wooldrik: miljoenenproject terug naar tekentafel

Beeld van project 't Wooldrik in Borne
Beeld van project 't Wooldrik in Borne © Videostill YouTube
Maatschappelijk onverantwoord. Dat is het oordeel van het gemeentebestuur van Borne over de ontwikkeling van 't Wooldrik in Borne. Daarom gaat er een streep door het miljoenenproject waarin een sportcomplex en een kindcentrum, met daarin onder meer onderwijs, zouden worden ondergebracht. Vanwege de grote financiële en technische projectrisico’s vindt het gemeentebestuur van Borne doorgaan op huidige voet onverantwoord.
'Een moeilijke beslissing'. Zo omschrijft het college het besluit dat is genomen over het project dat oorspronkelijk zo'n 23 miljoen euro moest gaan kosten. Dat bedrag wordt dus ruimschoots overschreden.

Gemeentelijke begroting

Voor project ’t Wooldrik heeft de gemeente jaarlijks € 1.056.000 begroot. Omdat de totale kosten van het project zijn gestegen en de risico’s afgedekt moeten worden, zou hier per jaar minimaal driekwart miljoen bijkomen. Dat is ongeveer zeventig procent meer dan oorspronkelijk begroot. Gelet op de aard en omvang van project ’t Wooldrik is aannemelijk dat zich tijdens de uitvoering nog andere kosten voordoen. De gemeentelijke begroting kan dit niet dragen.
De projectkosten voor de realisatie van het complete complex en alles wat daarbij komt kijken, blijken veel hoger uit te vallen. Bouwkosten zijn onder meer sterk gestegen door stijging van energiekosten en verstoringen in de aanlevering van beschikbaarheid van bouwmaterialen door oorlog in Oekraïne en de coronacrisis. Kostenverlagende optimalisaties in het ontwerp hebben helaas niet geleid tot beduidend lagere kosten, laat de gemeente in een verklaring weten.
"Meer besparingen doorvoeren heeft een negatief effect op het afwerkings- en kwaliteitsniveau waardoor kosten voor onderhoud en vervanging zich weer sneller zullen voordoen."
Het sport- en scholencomplex 't Wooldrik is een langgekoesterde van de gemeente Borne. Jaren wordt er al gesproken over een nieuw schoolgebouw dat de basisscholen 't Oldhof en Jan Ligthart moest gaan vervangen. Ook zou het sportcomplex 't Wooldrik flink worden uitgebreid. Er zou ruimte komen voor kinderopvang, fysiotherapeuten, een wedstijdhal, kantoren, een sportcafé, ruimtes voor dans- en vechtsport en kantoren.

Impact

"We zijn ons ervan bewust dat dit een grote impact heeft voor kinderen, sporters, scholen, verenigingen en andere betrokkenen in onze gemeente en in Borne-West in het bijzonder", laat de gemeente weten.
"Sport en onderwijs zijn van groot belang voor onze inwoners", zegt sportwethouder Vermorken. "De afgelopen jaren is er door iedereen hard gewerkt aan dit project. We moeten echter ook eerlijk zijn naar onze inwoners en alle betrokkenen. Zowel de kosten als de risico’s zijn echt te hoog. Daarmee is doorgaan met het huidige ontwerp maatschappelijk onverantwoord."
Niet doorgaan met het project heeft gevolgen voor zowel sportverenigingen als de scholen Jan Ligthart en ’t Oldhof. Een nieuw sportcomplex is noodzakelijk om de sportverenigingen te blijven bedienen en bewegingsonderwijs aan te kunnen bieden. Stichting Brigantijn zou in de nieuwbouw de scholen Jan Ligthart en ’t Oldhof samen onderbrengen.

Reactie Brigantijn

"Met begrip voor de afweging zijn we teleurgesteld dat het project niet door kan gaan in de huidige vorm en de planning weer niet gehaald is", reageert Ralf Dwars, voorzitter van het college van bestuur van Brigantijn waar de basisscholen onder vallen die in het nieuwe complex moesten komen.
"Het is nu zaak om, in het belang van het onderwijs aan de kinderen, met de beide scholen snel door te schakelen en zorg te dragen voor het realiseren van een kloppend kindcentrum. Waarbij Brigantijn zich ook opnieuw zal beraden over het meest wenselijke gebouw en de locatie in Borne-West. Het onderwijs kan geen verdere vertraging meer gebruiken."
"Het is voor al die sportverenigingen en hun vrijwilligers enorm frustrerend dat het nu langer wachten is op een nieuw sportcomplex. Voor de kinderen en onderwijsteam van de Jan Ligthart en ’t Oldhof geldt dat net zo goed, want ook het onderwijs in Borne-West heeft een nieuwe locatie nodig", legt Vermorken uit.

Hoe nu verder?

Het college vindt dat sport en onderwijs prioriteit hebben in Borne. Het is essentieel dat er voor beide een goede en snelle oplossing komt. Dit betekent dat er nu moet worden nagedacht over een vervolg. Voor een financieel beheersbaar project is het noodzakelijk dat het project teruggaat naar de tekentafel, waarbij één van de mogelijkheden is dat de school op een andere locatie gebouwd wordt.
Voor het zomerreces wordt een concreet voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. ‘We hebben niet de luxe om ons verdere vertraging te veroorloven voor kinderen, sporters, scholen, verenigingen en betrokkenen in Borne. Het is essentieel dat wij op korte termijn een oplossing vinden. Zodra hier meer over bekend is, zullen we ook onze inwoners hierover informeren’, aldus wethouder Vermorken.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.