Nieuws

Weken vergaderde raad besloten over 't Wooldrik in Borne: vanavond eerste openbare debat over afschieten project

Het gemeentehuis van Borne
Het gemeentehuis van Borne © RTV Oost / Kevin Drieze
Had het gemeentebestuur van Borne de nieuwbouw van miljoenenproject 't Wooldrik eerder kunnen en moeten stopzetten? Dat is één van de vragen die vanavond centraal staat als de raad debatteert over het besluit van het college om de stekker te trekken uit het project, zoals het oorspronkelijk was bedacht. En hoe moet het nu verder met de plannen voor een gebouw waarin onder meer sport en onderwijs ondergebracht hadden moeten worden?
Wethouder David Vermorken moet zich vanavond in een extra politiek beraad verantwoorden voor het niet doorgaan van het project. Het complex zou veel duurder worden dan verwacht en ook de risico's voor de gemeente werden als onaanvaardbaar hoog ingeschat. Om de kosten van 't Wooldrik te kunnen dragen, zou de gemeente jaarlijks zeker 750.000 euro meer moeten betalen. Een bedrag dat de gemeentelijke begroting niet kan dragen.

Lof

Op het besluit werd met enorme teleurstelling gereageerd. Maar Vermorken kreeg ook lof toegezwaaid. Vanwege het lef dat hij getoond heeft door een beslissing te nemen met zoveel impact voor sportverenigingen, scholen en inwoners van Borne. De vraag is of de wethouder die complimenten ook krijgt vanuit de raad.
GroenLinks/PvdA wil vanavond van de wethouder weten of de stopzetting van 't Wooldrik eerder te voorzien was geweest. "Als fractie GroenLinks/PvdA hebben we eerder gevraagd om rekening te houden met prijsstijgingen van bouwmaterialen, maar dit werd weggewuifd, zou niets met de realiteit te maken hebben", stelt de partij in vragen die al zijn te vinden in de stukken van de vergadering.

Dramatische beslissing

Vermorken zal die vragen vanavond moeten beantwoorden. Het is de eerste keer dat over het stuklopen van het project in de raad gesproken wordt. Wie de raad volgt, zag al enkele weken aankomen dat een dramatische beslissing in het verschiet lag. Meerdere keren vergaderde de raad in beslotenheid over de kosten van het nieuwbouwproject. Zelfs toen de schopbegin vorige maand in de grond had gemoeten. Maar op de bouwplaats bleef het stil.
Hoe zat het nou met 't Wooldrik?
't Wooldrik in Borne; zo'n twaalf jaar geleden al ontstonden de eerste plannen voor het complex en eindelijk zou het er dan komen. Nog maar kort geleden werd het plan voor het ambitieuze project vol trots door de architect gepresenteerd aan de raad.

Enkele weken later is er niets meer van over. Dat betekent niet dat er nu niks meer gebeurt. De scholen 't Oldhof en Jan Ligthart zijn hard aan vervanging toe en het bestaande sportcomplex 't Wooldrik heeft, in combinatie met het eveneens al bestaande zwembad, ook een flinke opknapbeurt nodig. Daar is enige tijd geleden al een begin mee gemaakt, waarbij ook een deel van het bestaande sportcomplex werd gesloopt. Een opblaashal doet dienst als tijdelijke oplossing. Een oplossing die niet voldoet volgens de verenigingen die er gebruik van maken.


Nieuwe school

Het zal vanavond ongetwijfeld ook uitgebreid gaan over de vraag hoe het nu verder moet. Er moet immers een nieuwe school komen, die ruimte gaat bieden aan de bestaande scholen 't Oldhof en Jan Ligthart, die op termijn gaan fuseren en dus in één gebouw verdergaan.
Daar heeft het bestuur van de scholenkoepel Brigantijn al een eigen plan voor getrokken. In een brief aan de raad laat bestuurder Ralf Dwars van Brigantijn aan duidelijkheid niks te wensen over. "Als Brigantijn willen we zelf weer aan het stuur zitten", schrijft Dwars. "Dat houdt in dat we eigen bouwheer willen zijn voor het te realiseren kindcentrum. De locatie 't Wooldrik is daarbij te complex en zal weer tot verdere vertraging leiden in het proces", verwacht de bestuurder. Hij doet het liever zelf.

Prioriteit

In de brief vraagt hij de raad om de locatie waar nu nog basisschool Jan Ligthart staat aan te wijzen als nieuwbouwlocatie. Dat is overigens dezelfde locatie die de gemeente als kansrijke plek ziet voor de bouw van flexwoningen. Dwars hoopt dat de nieuwbouw van de basisschool voor 't Oldhof en Jan Ligthart prioriteit krijgt van de gemeente.
Sportverenigingen pleiten juist voor een nieuw plan waarbij sport en onderwijs geïntegreerd blijven in één gebouw. Vorige week riep Martin Reesink, voorzitter van volleybalvereniging Apollo 8 de gemeenteraad nog op daar ook voor te kiezen.

Kosten

Vanavond wordt duidelijk hoe de gemeenteraad er in staat. Dan zal het ook gaan over de kosten. GroenLinks/PvdA vraagt zich af of de school apart en voorzieningen voor de sportverenigingen, die er ook moeten komen, plus de renovatie van het zwembad wel goedkoper is dan 't Wooldrik zoals het oorspronkelijk gepland was.
Daarbij is een deel van het bestaande complex al gesloopt. Wat gebeurt er om het het gebouw 'weer toonbaar, verantwoord, veilig en functioneel te maken'? Vragen waar de wethouder vanavond een antwoord op mag geven.
Dinsdag vergadert de gemeenteraad van Borne nog een keer over het onderwerp, dan in de reguliere raadsvergadering.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.