Geen raadsmeerderheid voor extern onderzoek naar integriteit ambtenaren Staphorst

Er is geen meerderheid voor een extern onafhankelijk onderzoek naar de integriteit van ambtenaren in de gemeente Staphorst. De raadsfracties van de ChristenUnie en de PvdA zijn voorstander, maar zij stuitten op tegenstand van Gemeentebelangen, SGP en CDA.

Die drie partijen vinden het voldoende als burgemeester en wethouders een aantal verbeterpunten doorvoert in de organisatie.

Kritische woorden

Toch vielen er kritische woorden in de raadsvergadering die speciaal was belegd om te praten over de uitkomsten van het interne gemeentelijke onderzoek naar de werkwijze van ambtenaren in het gemeentelijk apparaat. Aanleiding voor dit onderzoek is een reeks uitzendingen van RTV Oost, waarin gedupeerde en getroffen burgers van Staphorst hun frustraties deelden. Hieruit bleek al dat sommige inwoners van de gemeente stelselmatig moeten opboksen tegen het ambtelijk apparaat en continu het gevoel hebben te worden tegengewerkt.

"Het is alsof de slager zijn eigen vlees keurt en bovendien is het vertrouwelijke karakter van de uitkomsten op zijn minst opmerkelijk". Dat zei Be Veen van de lokale PvdA-fractie tijdens zijn eerste reactie op het rapport.

Dick Vedder van de ChristenUnie maakte grappen over het 'vertrouwelijke' karakter van de onderzoeksuitslag terwijl de burgers die onderzocht werden, zelf met hun verhaal de media zochten. "Dat die burgers niet op de hoogte zijn gebracht van het feit dat ze deel uitmaken van het onderzoek, dat hen in het hele traject niets is gevraagd en dat ze zelfs nu nog niet weten wat de uitkomsten in hun specifieke geval zijn, dat zegt genoeg over de waarde van dit onderzoek". Dick Vedder kan daarom niet tevreden zijn maar hij legt zich neer bij het democratisch besluit van de raad.

"Ronduit waardeloos"

Ook de gedupeerde burgers zijn ontevreden over de uitkomsten van het interne onderzoek naar het integer handelen van ambtenaren. "Ronduit waardeloos", oordeelt Peter Geers. "Onze zaak met de gemeente is onderzocht zonder ons daarover te bevragen en nu staat het bol van leugens en verdraaide werkelijkheid."

"Ons vertrouwen in het gemeentelijk openbaar bestuur is hiermee niet echt toegenomen", zo zegt Margje Jansen-Bijkerk, een van de andere gedupeerden. Jansen-Bijkerk hield aan het begin van de raadsvergadering nog een emotioneel betoog over de effecten van deze affaire met de gemeente, op haar gezin. Ook Eline Faber liet weten dat hun conflict met de gemeente hen inmiddels al zeker 4 jaar bezig houdt.

Vertrouwen in openbaar bestuur

Burgemeester Alssema gaf aan hier niet veel mee te kunnen. Dat het vertrouwen in het openbaar bestuur zou moeten toenemen, dat was volgens hem niet de doelstelling van het interne gemeentelijke onderzoek.

De kritiek van de Overijsselse Ombudsman in een eerder rapport, "dat Staphorst op zijn minst de schijn van niet-integer handelen heeft opgewekt", werd in dit interne gemeentelijke onderzoek ook volledig buiten beschouwing gelaten.

Burgemeester en Wethouders willen in vervolg op het onderzoek wel een aantal interne verbeterpunten doorvoeren in de organisatie.

Over deze berichtgeving heeft de Raad voor de Journalistiek een uitspraak gedaan. Klik hier voor een overzicht van alle gerelateerde artikelen.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Gemeente Staphorst Dossiers
Deel dit artikel:

Reageren