Nieuws

College moet voor zomerreces met oplossing komen voor school en sport in Borne-West

Leerlingen protesteren in Borne tegen het uitblijven van een beslissing over de bouw van een nieuwe school.
Leerlingen protesteren in Borne tegen het uitblijven van een beslissing over de bouw van een nieuwe school. © Frank ten Dam
Het gemeentebestuur van Borne moet voor het zomerreces onderzocht hebben hoe de ontwikkeling van een sportcomplex, school en zwembad in Borne-West toch kan plaatsvinden. Dat is de uitkomst van de raadvergadering, vanavond, over het stilleggen van project 't Wooldrik. Het college wil extra tijd, om drie opties uit te werken. Duidelijk is dat er snel wat moet gebeuren. De raad heeft de voorkeur voor een specifieke locatie voor de bouw van alleen de school. Het sportcomplex komt dan in aangepaste vorm op 't Wooldrik.
Opnieuw protesteerden leerlingen van de basisscholen Jan Ligthart en 't Oldhof bij het gemeentehuis, voorafgaand aan de vergadering. Leerlingen en ouders zijn het zat dat ze zo lang moeten wachten op een fatsoenlijk schoolgebouw dat voldoet aan de normen van deze tijd. Dat gebouw zou samen met een sportcomplex gebouwd worden op 't Wooldrink in Borne-West, waar nu ook al sportfaciliteiten en een zwembad zijn. Door dat plan ging echter een streep omdat het college de uitvoering maatschappelijk onverantwoord achtte.
Protest voor het gemeentehuis in Borne voor een goede school,
Welke opties liggen er?

Het college wil en kreeg zes weken de tijd om drie denkrichtingen te onderzoeken voor de verdere ontwikkeling van sport en onderwijs in Borne-West. Dit zijn de opties die voorliggen:

  • 't Wooldrik met zwembad sport- en kindcentrum, waar de school in onder is gebracht. Dit voorstel komt het dichtst bij het voorstel waar het college een streep door heeft gezet.
  • 't Wooldrik met zwembad, sport met alternatief programma en een kindcentrum In deze optie moet er een keuze gemaakt worden tussen bijvoorbeeld wel of geen wedstrijdsporthal en een kleiner sportcafé.
  • Zwembad en sport op 't Wooldrik, een kindcentrum op een alternatieve locatie. Deze optie heeft de voorkeur bij onder meer het onderwijs. Onderwijsstichting Brigantijn bouwt het liefst zelf een school op de plaats waar nu basisschool Jan Ligthart staat, aan het Ridderspoor.

Optie drie populair

Vrijwel alle partijen in de raad gaven aan prioriteit te geven aan optie drie. Op die manier lijken de problemen van de scholen het snelst opgelost te kunnen worden. CDA-fractievoorzitter Bo ter Braak wees, net als andere partijen, ook naar de omstandigheden waar de sport nu mee kampt omdat sporten in de bestaande complex op 't Wooldrik niet mogelijk is. Die is onbruikbaar geworden aanloop naar de start van de verwachte nieuwbouw, die er dus niet kwam.
In plaats van een normale hal maken verenigingen nu gebruik van een tijdelijke blaashal of ze moeten uitwijken naar andere hallen, veel verder. "Sport verkeert in zwaar weer", aldus Ter Braak. "De omstandigheden zijn daar niet ideaal", zei ze, wijzend op de blaashal. Meerdere partijen gaven aan dat gekeken moet worden naar verbeteringen. Verantwoordelijk wethouder Vermorken gaf aan binnenkort met sportverenigingen in gesprek te gaan.
"We zijn in een moeras gesprongen", stelde GB'90-raadslid Niels Busschers. Want, voerde Busschers aan, er is geen enkele garantie dat de nieuwe plannen goedkoper worden." VVD-fractievoorzitter Leo Graafhuis sprak over "een bijstelling in ambities, wellicht."

Verschillende meningen

Dat er wat moet gebeuren, daar was de raad het unaniem over eens, alleen over de manier waarop het college dat onderzoek gaat uitvoeren, daar liepen de meningen over uiteen. Zo diende GB90 een amendement in op het raadvoorstel waarin het college de opdracht kreeg om meteen scenario drie uit te laten werken zodat zo min mogelijk tijd verloren raakt. Een voorstel dat niet kon rekenen op een meerderheid van de raad.
Een meerderheid was er wel voor het voorstel dat door CDA, VVD, BORNE-NU en Lokaal BHZ werd ingediend. In dat voorstel kreeg het college de opdracht alle opties te onderzoeken en bij optie drie toch vooral te kijken naar locatie het Ridderspoor. Binnen dit voorstel wordt ook gekeken naar de andere twee opties mocht onverhoopt het Ridderspoor niet geschikt blijken.

Wethouder Martin Velten

Tijdens de ingelaste vergadering van afgelopen donderdag over 't Wooldrik ontstond irritatie over de houding van onderwijswethouder Martin Velten. In het raadsvoorstel staat dat bij de bouw van een school op een alternatieve locatie 'dit eventueel andere ontwikkelingen in Borne-West kan blokkeren'. Onderwijsstichting Brigantijn wil al langer zelf een school bouwen aan het Ridderspoor. Die locatie wordt door het college echter gezien als een geschikte plek voor de bouw van flexwoningen.
Bewoners van het Ridderspoor willen geen flexwoningen. De bouw van flexwoningen wordt voor het college steeds meer een hoofdpijndossier vanwege de felle weerstand die tegen de plannen bestaat op verschillende locaties die de raad al aanwees.
Velten meldde donderdag in de extra raadsvergadering dat omwonenden van het Ridderspoor eerder niet hebben gepleit voor een nieuw schoolgebouw op die plek. Omwonenden noemen die opmerking in een brief, die ze onlangs aan het college stuurden, 'vilein' en 'ver beneden alle waardigheid'.
Dat Velten ook aangaf bij de locatie Ridderspoor 'wel gedachten te hebben' stelde de buurt niet gerust, te meer omdat hij die gedachten niet toe wilde lichten. Ze verdenken de wethouder ervan dat hij 'een eigen agenda afwerkt', schrijven ze. Omwonenden zijn voorstander van de bouw van een school, blijkt uit de brief .

Spijt

Velten gaf tijdens de raadsvergadering van vanavond aan dat het hem spijt dat hij donderdag de indruk wekte ontwijkende antwoorden te geven. Hij voegde er aan toe dat niet alle omwonenden alleen een school willen maar juist 'een integrale benadering'.
Vanavond is wel duidelijk geworden dat de kans een stuk kleiner lijkt geworden dat er flexwoningen langs het RIdderspoor gebouwd gaan worden. Totdat duidelijk is waar de nieuwe school gebouwd wordt, neemt het college geen besluit over het al dan niet bouwen van flexwoningen aan het Ridderspoor.

Reactie MR

Frank ten Dam, voorzitter van de MR van basisschool 't Oldhof, denkt dat de bouw van een nieuwe school op de locatie het Ridderspoor na vanavond wel wat dichterbij is gekomen, maar gerust is hij er nog niet op. "Helaas is de definitieve keuze voor de scholen weer uitgesteld. Nog steeds geen perspectief. Ik vind als voorzitter van de MR dat wethouder Velten nog steeds met een dubbele agenda werkt, waarbij de flexwoningen meer prioriteit hebben dat een fatsoenlijke school voor de jeugd van Borne-West."
"Hij vervolgt: "Het had de raad en B&W gesierd om een krediet beschikbaar te stellen aan Stichting Brigantijn om de architect aan het werk te kunnen zetten om zo echt parallel te kunnen werken."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.