Handboek voor evenementen in de maak om fouten zoals in Haaksbergen te voorkomen

Er komt een landelijk handboek voor veiligheid op evenementen. Het moet drama's zoals met de monstertruck in Haaksbergen voorkomen. Zwolle neemt samen met vijf andere gemeenten het voortouw om de veiligheid bij evenementen fors te verbeteren.

Het beeld van de monstertruck die het publiek in reed in Haaksbergen, staat bij veel mensen nog op het netvlies gebrand. In een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid werd hard uitgehaald naar alle betrokkenen: zowel de organisatie en bestuurder van de monstertruck als de gemeente schoten zwaar tekort.

Monstertruckdrama toonde urgentie

Haaksbergen bracht de plannen voor een landelijk handboek in een stroomversnelling. Er werd al enkele maanden over gepraat maar het monstertruckdrama toonde de urgentie. Veiligheid op evenementen bleek niet goed gewaarborgd. Veiligheidsplannen, adviezen en voorschriften verschillen sterk.

De gemeenten Zwolle, Breda, Arnhem, Apeldoorn, Eindhoven en Den Bosch willen dit verbeteren. Samen met experts uit de evenementenwereld, veiligheidsregio's en andere gemeenten gaan ze een handboek ontwikkelen. Het moet een naslagwerk worden voor zowel evenementenorganisatoren als gemeenten.

Gebaseerd op Engels handboek

Het boek wordt gebaseerd op de Britse 'Event Safety Guide''. Al meer dan vijftien jaar geldt dit naslagwerk in Engeland als handboek bij evenementen. Veel van de richtlijnen die er in genoemd worden, zijn ook in Nederland van toepassing, denken de initiatiefnemers van de Nederlandse variant.

Per thema zal het boek antwoord gaan geven op belangrijke vragen. Hoe waarborg je de veiligheid bij grote groepen mensen? Wat doe je met tenten? Welke maatregelen neem je bij stunts? En wat te denken van campings bij evenementen. Welke voorzorgsmaatregelen moeten daarvoor genomen worden?


Dit najaar gaat de werkgroep van start. Ergens in maart moet dan een eerste versie klaar zijn waarmee pilots gedaan kunnen worden. De initiatiefnemers hopen het handboek voor de zomer van 2016 klaar te hebben.

Deel dit artikel:

Reageren