Nieuws

Verdere ontwikkeling woningbouw Reevedelta bij Kampen stap dichterbij

De sluis bij het Reevediep
De sluis bij het Reevediep © Rijkswaterstaat
De gemeente Kampen start verschillende onderzoeken naar infrastructuur en voorzieningen die nodig zijn voor de ontwikkeling van het gebied Reevedelta. Daar is ruimte voor de bouw van 3.200 huizen. Het college vraagt de raad krediet voor deze onderzoeken. Daarnaast krijgt de raad het verzoek nog dit jaar te investeren in belangrijke voorzieningen in Reevedelta zoals de sluis in het dorp Reeve en de aanleg van kunstgrasvelden op sportpark De Maten.
Het college wil onderzoek doen naar de aanleg van een regionale mobiliteitshub bij station Kampen Zuid, herontwikkeling van de P+R locatie, twee fietstunnels, een snelfietsroute. Ook mogelijkheden voor de aanpassing van de N764, de bouw van een sportcampus, onderwijshuisvesting en een gezondheidscentrum worden meegenomen in het onderzoek.

Extra krediet

Het college vraagt de gemeenteraad krediet voor de uitvoering van deze onderzoeken en extra krediet voor de uitvoering van de sluis en de kunstgrasvelden.
Ook krijgt de raad het verzoek voor cofinanciering van mobiliteitsmaatregelen waarvoor het Rijk in november vorig jaar 13,6 miljoen euro subsidie heeft toegezegd. Die subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van de mobiliteitshub bij station Kampen Zuid en de realisatie van fietstunnels, fietspaden en geluidswerende voorzieningen. De gemeenteraad besluit hierover in april.

Druk op woningmarkt

"Gezien de grote druk op de woningmarkt willen we de woningen zo snel mogelijk ontwikkelen, met name in het betaalbare segment", zegt wethouder Ruimtelijk Ordening en Wonen Jan Peter van der Sluis. " We onderzoeken ook hoe flexwonen een plek kan krijgen in Reevedelta.”
"Afgelopen jaren is al volop gebouwd aan de aanleg van de spoorlijn, het station Kampen Zuid, winkelcentrum Stationskwartier, honderden woningen in het Stationskwartier en Het Onderdijks en aan het nieuwe dorp Reeve", zegt Van der Sluis. "Maar het is nog lang niet af. Reevedelta is een gebiedsontwikkeling van formaat. De komende jaren zetten we met BPD, De Dijken, deltaWonen, provincie Overijssel en andere partners de schouders onder het afmaken van dit gebied."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.