Nieuws

Miljoenen aan Twents zorggeld verdampt door fraude: 'Onacceptabel'

Tot 15 miljoen euro Twents zorggeld verdampt door zorgfraude
Tot 15 miljoen euro Twents zorggeld verdampt door zorgfraude © RTV Oost / Marc Willighagen
Van de 300 miljoen euro die Twentse gemeenten in 2020 uitgaven aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg, werd één tot vijf procent frauduleus besteed. Dat betekent dat 3 tot 15 miljoen euro aan zorggeld in rook opging. 'Onacceptabel', stellen de Twentse wethouders die gezamenlijk de strijd aangaan tegen zorgfraude.
De Twente wethouders hebben daartoe vandaag een handtekening gezet onder de Versterkte Aanpak van Zorgfraude in Twente. In die aanpak wordt gewerkt aan het fraudebestendig maken van onder meer de inkoop van zorg en het persoonsgebonden budget (PGB). Zo moet zorggeld op de juiste manier worden besteed en moet misbruik van kwetsbare personen worden voorkomen en aangepakt.
Hoewel de meeste zorgaanbieders het belang van de cliënt voorop stellen, zijn er ook partijen die handelen met eurotekens in de ogen, stellen de wethouders. 'Denk aan de inzet van slecht gekwalificeerd personeel, onvoldoende aanbod van dagbesteding, maar ook het gebruiken van kwetsbare inwoners voor criminele activiteiten.'
De Versterkte Aanpak van Zorgfraude moet dat tegengaan. Met nieuwe maatregelen die zich nog moeten bewijzen en met al bestaande maatregelen die worden verbeterd.

'Net begint zich te sluiten'

De bestaande maatregelen laten hun effect al zien. "Het net rond onbetrouwbare zorgaanbieders begint zich in Twente steeds beter te sluiten", zegt de Almelose wethouder Eugène van Mierlo, regionaal portefeuillehouder voor de aanpak van zorgfraude. "Zodat zorgfraudeurs die in de ene gemeente geen contract krijgen, niet alsnog aan het werk kunnen in een andere gemeente. In Twente maken we ons er sterk voor dat zorggeld ook echt terecht komt in de zorg."
Wie zich schuldig maakt aan zorgfraude en zorgcriminaliteit, maakt misbruik van publiek geld. Naar schatting van de Twentse gemeenten wordt zo één tot vijf procent van de totale zorggelden niet besteed waarvoor ze bedoeld zijn. In harde cijfers: van de 300 miljoen euro die Twentse gemeenten in 2020 oormerkten voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg, is 3 tot 15 miljoen euro door zorgfraude verdampt. 'Onacceptabel', aldus de Twentse wethouders.

Zorgcowboys herkennen

Die treffen daarom nu, samen met partners, extra maatregelen. Zoals een nieuwe screening voor de inkoop van zorg en het actualiseren van het PGB-beleid, maar ook het verzorgen van workshops aan studenten in zorgopleidingen. Zo leren zij zorgcowboys te herkennen en weten ze hoe te handelen als ze ermee in aanraking komen.
Een onderdeel van de versterkte aanpak is de landelijke Proeftuin Aanpak Zorgfraude, een samenwerking tussen de Twentse gemeenten, de regio Hart van Brabant en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In deze proeftuin, die een subsidie van 1,6 miljoen euro van het ministerie van Volksgezondheid krijgt, wordt getest op welke manier zorgfraude het best kan worden bestreden. De beste oplossingen worden landelijk gedeeld om zo tot een standaard aanpak van zorgfraude te komen binnen zo veel mogelijk gemeenten in Nederland.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.