Nieuws

Melk uit Natura2000-gebied moet boeren eerlijke prijs bezorgen

Het initiatief wil natuurinclusief boeren belonen
Het initiatief wil natuurinclusief boeren belonen © RTV Oost / Jauke Boerdam
'Het begin van het einde van de vastgelopen zuivelketen', noemen ze het zelf. Ikwileerlijkezuivel.nl, een initiatief uit Natura2000-gebied Het Springendal brengt natuurinclusieve melk op de markt en krijgt steun van de provincie.
Het Overijsselse initiatief startte eind 2021 om boeren een eerlijkere prijs voor melk te kunnen betalen. “Wij trekken recht wat is scheefgegroeid in zuivel. Van koe tot glas nemen we iedereen in de keten mee in deze verandering. Samen maken we het verschil.” Dat is de missie van Rik Hoogenberg. Zelf heeft hij geen koeien, is hij geen boer en wil hij graag dat de natuur en de boeren weer gaan samenwerken.
Ik wil eerlijke zuivel punt nl krijgt intentieverklaring van Superunie en Provincie Overijssel
"Ik woon zelf in dit Natura2000-gebied. De balans tussen productie van voedsel en de natuur is naar mijn idee scheef gegroeid. Dat wil ik graag herstellen voor de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen. Maar dan wel samen met de boeren, want die hebben hier eeuwen lang het beheer gedaan." En hij start klein, met twintig boeren uit het Sprengendal.
Wat de landelijke overheid niet lukt, lukt hier in Twente wel
Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher

Natura2000

De verbetering van de natuur wordt specifiek per gebied aangepakt. Verduurzaming van melkveehouderijen in en nabij Natura2000-gebieden vergt een ingrijpende omschakeling en leidt naar verwachting tot lagere opbrengsten. Het doel van Hoogenberg van Ikwileerlijkezuivel.nl is om met innovaties binnen het boerenbedrijf melkveehouders meer te kunnen laten verdienen.

Stikstof

"Door niet teveel verschillende producten aan te bieden kunnen we tot dertig procent goedkoper produceren dan een andere melkfabriek. Bovendien gaan wij het huismerk leveren van alle supermarkten die bediend worden door Superunie. Zij geven een intentieverklaring dat het product van de boer ook daadwerkelijk wordt afgenomen", zegt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher met een brede glimlach.
"Wij steunen dit initiatief ook financieel, omdat in dit concept de hele keten is meegenomen en de natuur ook met een biodiversiteitsmeting wordt gemonitord." Bij de verduurzamingsprojecten wordt gekeken naar stikstof, broeikasgas, waterkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn. Eén van de verduurzamingsdoelen is bijvoorbeeld het halveren van stikstofgassen.

Provincie

Gisteren tekenden Ikwileerlijkezuivel.nl, de Provincie Overijssel en Superunie een intentieverklaring om te laten zien dat de transitie naar natuur-inclusieve zuivel uit Natura2000-gebieden hoog op de agenda staat.
"Met dit initiatief krijgen melkveehouders perspectief, wordt er gezamenlijk geïnnoveerd en de natuur stapsgewijs verbetert," zegt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. "Wat de landelijke overheid niet lukt, lukt hier in Twente wel."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.