Nieuws

Provincies vinden nieuws dat boeren uitkopen mag 'goed nieuws'

Uitkopen van piekbelastende boeren mag van Europese Commissie
Uitkopen van piekbelastende boeren mag van Europese Commissie © Jauke Boerdam
Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de organisatie die de gezamenlijke belangen van de provincies behartigt, vindt het goed nieuws dat de regeling waarmee boeren uitgekocht kunnen worden door Brussel is goedgekeurd.
"De regeling wordt binnenkort beschikbaar gesteld en daardoor kunnen agrarische ondernemers tegen gunstige voorwaarden stoppen. Welke bedrijven hiervoor in aanmerking komen, kunnen de boeren binnenkort zelf controleren", schrijft het IPO.
De provincie Overijssel vult aan: "Omdat de uitwerking en criteria van de regeling nog niet zijn gepubliceerd, moeten we afwachten hoe deze eruit komen te zien. Overijssel dringt er op aan dat het Rijk op korte termijn ook de regelingen beschikbaar stelt voor verplaatsing, verduurzaming en innovatie."

Ruimte

Doordat agrariërs nu een ruime vergoeding kunnen krijgen, betekent dat er ruimte is voor blijvers, schrijft het IPO verder. "Er ontstaat ruimte voor natuur, nieuwe duurzame vormen van landbouw en andere maatschappelijke activiteiten die nu stilliggen zoals woningbouw onder meer door te veel stikstofuitstoot."

PAS-melders

Daarnaast krijgen PAS melders die in de knel zaten nu weer nieuwe mogelijkheden voor legalisatie. Iets wat in Overijssel gezien wordt als belangrijke prioriteit.
Deze regelingen maken onderdeel uit van een pakket van maatregelen die provincies willen gebruiken in hun gebiedsplannen. Of agrariërs hieraan mee willen doen hangt ook af van de toekomst voor het landelijk gebied. De provincies willen dat de regelingen zo goed mogelijk worden uitgevoerd in samenhang met de gebiedsprogramma’s die nu worden opgesteld.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.