Nieuws

Staatsbosbeheer wil second opinion over vervuild puin op zandweg naar Engbertsdijksvenen

Wandelaars in Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen nabij Kloosterhaar
Wandelaars in Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen nabij Kloosterhaar © RTV Oost, Oscar Siep
Natuurorganisatie Staatsbosbeheer trekt zich de kritiek van Dorpsbelangen Kloosterhaar aan. In een gesprek gisteravond heeft projectleider Bauke Zijlstra toegezegd dat hij een second opinion wil laten uitvoeren. Volgens omwonenden van het pad naar Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen heeft Staatsbosbeheer vervuild puin laten storten om de weg te verharden.
Afgelopen week trokken omwonenden en Dorpsbelangen Kloosterhaar in verschillende media aan de bel. De ontsteltenis is groot. Het oorspronkelijke zandpad werd verhard met puin waarin onder meer diverse stukken plastic en zelfs batterijen zouden zijn gevonden.
Dinsdagavond ging projectleider Bauke Zijlstra in gesprek met de klagers. "Landelijk wordt een norm gehanteerd van 1 procent, voor materialen die niet tot puin kunnen worden gerekend. Bij Staatsbosbeheer willen we dat er maximaal 0,1 procent vreemde materialen in het puin zitten. In onze beleving hebben we ons aan de regels gehouden."

Felle kritiek

Dijkstra zegt blij te zijn met de kritiek van omwonenden. "Dat betekent dat ze betrokken zijn en oog hebben voor hun omgeving, dit natuurgebied ligt natuurlijk zo'n beetje in hun achtertuin. We willen niet dat er scheve gezichten zijn dus om volledige duidelijkheid te kunnen scheppen willen we een second opinion laten uitvoeren."
Aankondiging werkzaamheden in Engbertsdijksvenen
Aankondiging werkzaamheden in Engbertsdijksvenen © RTV Oost, Oscar Siep
Dat tweede onderzoek moet aantonen of Staatsbosbeheer binnen de grenzen van haar eigen normen zijn gebleven. "En als dat niet zo is vragen we de aannemer om het puin weg te halen en opnieuw de weg te verharden met goed materiaal."

Vervuiling

In het gesprek kwam ook de enorme berg leem ter sprake, die in opslag ligt aan de rand van het natuurgebied. Volgens omwonenden spoelt die leemklei bij regen de vennen van het natuurgebied in en dat zorgt voor vervuiling en troebel water.
Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen wordt gevoed door regenwater maar het gebied is 'lek'. Daardoor verdroogt het hoogveen moeras en klinkt het veen in. Om de kwetsbare natuur in het gebied te beschermen, wil Staatsbosbeheer een dijk van leem aanleggen rond het gehele natuurgebied. Dat zou uitspoelen en dus ook verdroging moeten voorkomen. De Raad van State oordeelde in november vorig jaar dat Staatsbosbeheer geen goede Milieu Effect Rapportage heeft opgeleverd. Daarom moet de hele planprocedure nu opnieuw worden uitgevoerd.
"Die berg leem ligt daar zolang omdat ons projectplan in november vorig jaar door de Raad van State is afgekeurd. We moeten opnieuw de planprocedure in en dat kost veel tijd."

Natuurbescherming

Intussen heeft Staatsbosbeheer een sloot gegraven rondom de berg leem. Op die manier zouden de vennen verschoond moeten blijven van klei. Het leem kan op zich geen kwaad, maar het maakt dat het water eruitziet als koffiedik. We kunnen ons voorstellen dat mensen zich daaraan storen. De nieuwe geul moet uitspoelen dat voorkomen."
Zijlstra verwacht dat de nieuwe procedure nog wel veel tijd vergt. Naar verwachting kan Staatsbosbeheer in 2025 pas starten met het project.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.