Daklozen en ondernemers uit Zwolle werken samen aan vakantieschip

Daklozen vanuit de Zwolse opvang de Herberg werken samen met leden van de Zwolse Juniorkamer aan een bijzonder schip voor mensen met een beperking. In een overall en met een kwast of hamer in de hand is er eigenlijk geen verschil en werken ze beide aan hetzelfde doel.

De stichting "Schipper mag ik ook eens varen?" heeft veel vrijwilligers nodig om een oud vrachtschip om te bouwen tot vakantieschip voor mensen met een beperking. Het schip ligt tijdelijk bij scheepswerf Bodewus in Hasselt. Al sinds de start van de bouw doet de stichting graag een beroep op mensen van de Herberg in Zwolle. Daklozen worden vaak gezien als probleem voor de samenleving, maar hier leveren ze juist een waardevolle bijdrage. In een rustige omgeving doen ze werkervaring op en krijgen ze waardering voor wat ze doen. Dat is goed voor het zelfvertrouwen en eigenwaarde. Voor meerdere vrijwilligers was het werk op het schip al een opstap naar betaald werk en een betere woonsituatie. Zwolle Actief begeleidt de daklozen naar dagbesteding en werkervaringsplaatsen. 

Juniorkamer klust mee

De Zwolse Juniorkamer, een groep actieve jonge ondernemers, ondersteunt elk jaar een goed doel, waarvoor ze dan sponsoracties doet of vrijwilligerswerk. Dit jaar koos de Juniorkamer voor de Herberg en dan vooral de activering van dak- en thuislozen. Dat betekende dat de leden ook een dag gingen klussen op het schip. In één dag zetten ze het hele dek in de roestwerende verf. Daarnaast wil de Juniorkamer de daklozen ook een vakantie op het schip aanbieden. De ondernemers gaan als het schip klaar is samen met de daklozen een weekje varen. 

Deel dit artikel:

Reageren