Nieuws

Verhuizing bieb Enschede dubbel zo duur: ruim 26 miljoen euro

Impressie van de Huiskamer van de Stad
Impressie van de Huiskamer van de Stad © AatVos & Mars interieurarchitecten
Net als het nieuwe zwembad in Enschede, krijgt de zogeheten Huiskamer van de Stad te maken met een ongekende stijging van de kosten. Waar twee jaar geleden rekening was gehouden met een investering van 13 miljoen euro, is er nu maar liefst 26,6 miljoen euro nodig. Desondanks wil het college door met het project.
De bibliotheek, het Wilminktheater, poppodium Metropool en Kaliber willen aan het Wilminkplein een plek creëren 'om te leren, te ontmoeten en te ontdekken'. Een huiskameridee dus. Een pand met een open karakter, dat zorgt voor meer levendigheid aan het Wilminkplein en waar er (bijna) letterlijk tussen de boeken gedanst kan worden. Daarvoor moet het huidige Wilminktheater flink verbouwd worden.
In de zomer van 2021 stelde de gemeenteraad van Enschede een krediet van 13 miljoen euro beschikbaar om de bieb te verhuizen van de huidige locatie aan de Pijpenstraat naar het Wilminkplein. De vier culturele partners zouden 4 miljoen moeten ophoesten, de andere 9 miljoen zou uiteindelijk gedekt worden door middel van een huurverhoging. Niet lang daarna ging er een aannemer aan de slag met de verdere inkleuring van het project.

Inflatie slaat toe

In de loop van vorig jaar werd al duidelijk dat het project vanwege inflatie, stijging van bouwkosten en tekort aan personeel tot tientallen procenten hoger zou gaan uitpakken. Zo hoog, dat de aannemer en de gemeente er samen niet meer uitkwamen en het contract ontbonden. Een versoberde invulling van het zogeheten Muziekkwartier heeft namelijk niet de voorkeur van de gemeente en de culturele partners.

Verdubbeling kosten

In de nieuwe aanbestedingsprocedure die de afgelopen maanden is doorlopen en die afgelopen vrijdag is geëindigd, komt uiteindelijk één inschrijving uit de bus. Dura Vermeer denkt de huiskamer te kunnen realiseren met een totale begroting van 28,5 miljoen. Daar blijft na een bezuiniging nog 26,6 miljoen van over. Met andere woorden: de begrote kosten zijn in krap twee jaar tijd verdubbeld.
Als de gemeenteraad besluit om de verhuizing van de bieb te laten doorgaan, zijn extra kosten volgens het college onontkoombaar. Verdere bezuinigingen zijn voor de kwaliteit van het plan ongewenst en de huur nog verder verhogen om de financiële gaten te dekken is onverantwoord.

Verhuizen of renoveren

Toch wil het college de Huiskamer van de Stad wel realiseren, omdat alternatieven ook hoge kosten met zich mee zouden brengen. "Want op dat moment zou óf de bibliotheek aan de Pijpenstraat grootschalig gerenoveerd moeten worden óf een andere locatie gevonden moeten worden", aldus het college. En ook dat zou dan leiden tot fors hogere jaarlijkse kosten.
Het college wil bij de zomernota (de halfjaarcijfers van 2023 en vooruitblik op de begroting van 2023) extra financiële middelen vrijmaken voor de verhuizing van de bieb. "Dit kunnen we mogelijk oplossen door een hogere bijdrage in de exploitatie op te nemen", zegt het college. Dat zou voor het volledige extra bedrag van 13 miljoen euro - uitgesmeerd over veertig jaar - al gauw 325.000 euro per jaar betekenen.
Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om wel of niet akkoord te gaan met het plan.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.