Nieuws

Nog meer fouten bij leemdepot in natuurgebied Engbertsdijksvenen

Leemdepot van Staatsbosbeheer bij natura2000 gebied Engbertsdijksvenen
Leemdepot van Staatsbosbeheer bij natura2000 gebied Engbertsdijksvenen © Gert Stegeman
Staatsbosbeheer heeft veel meer leem in het opslagdepot bij Engbertsdijksvenen gestort dan volgens de vergunning is toegestaan. Het leem is door regen uitgespoeld naar het moerrasgebied en een groot deel van het leem is in de visvijver 'De Friesche Koelen' terecht gekomen. Daarnaast blijft de enorme berg leem anderhalf jaar langer liggen dan bedoeld, omdat de milieueffectrapportage van de provincie Overijssel niet op orde is.
Projectleider Bauke Zijlstra van Staatsbosbeheer legt tijdens de bewonersavond in Kloosterhaar uit wat de gevolgen zijn van alle problemen rondom deze berg leem. "Tijdens ons onderzoek kwam aan het licht dat er 135.000 m3 leem in het opslagdepot ligt. Dat is 50.000 m3 méér dan de 85.000 m3 die volgens de omgevingsvergunningen is toegestaan. Bovendien kwam naar voren dat er ook leem ligt buiten het toegestane gebied. Dit had uiteraard nooit mogen gebeuren. We gaan in overleg met de gemeente hoe we dit kunnen oplossen."
Leemberg in het Engbertsdijksvenen blijft veel langer liggen door procedurefout
"Wij wilden eigenlijk de aanvoer van het leem direct gaan verwerken in het gebied. Maar omdat er een procedure loopt bij de Raad van State waarin geconcludeerd was dat de provincie Overijssel geen goed onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen voor de natuur, moeten wij minstens anderhalf jaar wachten tot de Raad van State hierover uitspraak doet. Daardoor kunnen wij waarschijnlijk pas in 2025 beginnen met de werkzaamheden en ligt deze berg leem hier nog wel even."

Buurtbijeenkomst

Bewoners zijn in hun vragen vooral bezig met de vorige fouten die gemaakt zijn. Freddie Ekkel uit Kloosterhaar heeft nog weinig vertrouwen in Staatsbosbeheer. “Nu blijkt er nog een fout gemaakt te zijn. Er wordt steeds weer een ander team op dit project gezet en je weet nooit wie je moet aanspreken. Voor mij is het vertrouwen inmiddels zo beschadigd dat ik niet weet of dat weer hersteld wordt. Niet na één zo’n buurtbijeenkomst in ieder geval.”
Michael Noppert van Plaatselijk Belang Klooster maakt zich vooral nog steeds druk om de puinweg die is aangelegd. “Er zit gevaarlijke troep tussen het puin." Noppert laat een foto zien met daarop glas en tegels. "Dit natuurgebied is het visitekaartje van ons dorp! Bezoekers lopen over dat pad. Maar ik denk niet dat Staatsbosbeheer daar nog iets aan gaat doen.”
Staatsbosbeheer heeft al aangegeven dat ze een beoordeling laten doen of het puin meer bevuild is dan het certificaat aangeeft. “Het mag 0,1 procent niet-steenachtige materialen bevatten. Wij hebben hiervoor gekozen omdat het duurzame manier is van hergebruik van puin. Maar we laten het opnieuw beoordelen."
Volgens de bewoners is het pad alleen aangelegd voor boswachters die vanaf de parkeerplaats naar de boerderij er achter moeten. "Maar wij snappen niet dat het zandpad dat er lag niet voldoende was. Het lag er al tientallen jaren en nu moet het opeens verhard worden."
Ook maken een paar dames zich zorgen over de bomenkap in het gebied. "Er worden veel bomen weggehaald, maar er komen maar een paar boompjes voor terug, buiten het gebied", zegt Zijlstra uit. “Bomen veroorzaken verdroging in een veengebied en als we het hoogveen willen behouden, moeten we verdroging tegen gaan.” Maar de dames zijn teleurgesteld. “Er zijn nu in zo’n korte tijd veel fouten gemaakt. Ik maak me echt zorgen of er bij de bij volgende stappen niet nog meer fouten gemaakt worden.”
Zijlstra zegt dat het nieuwe team van Staatsbosbeheer meer contact gaat zoeken met de bewoners om onduidelijkheden over werkzaamheden in het gebied sneller weg te kunnen nemen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.