Nieuws

Boosheid over geplande bomenkap in natuurgebied Boetelerveld

boosheid over bomenkap Boetelerveld
boosheid over bomenkap Boetelerveld © RTV Oost\Chantal Everaardt
Verbijsterd en ook best een beetje boos zijn ze, de boeren rondom natuurgebied Boetelerveld bij Mariënheem en Haarle. Tot hun verrassing ligt er een verzoek van terreinbeheerder Landschap Overijssel om vijftien hectare bos te kappen. In het gebied werken 'boer en natuur' goed samen en worden veel overleggen gevoerd, maar de boeren zeggen verrast te zijn over de gewenste bomenkap.
Het Boetelerveld is een van de Natura 2000-gebieden in Overijssel. Na een jarenlang gebiedsproces is vorig jaar feestelijk de afronding van dat proces tussen boer, natuur, provincie en gemeente afgerond. Een van de afspraken die gemaakt is, zo zegt boerenbelangenorganisatie LTO, is dat het gebied zes jaar lang rust werd gegund om te kijken of en welk effect de natuurherstelwerkzaamheden zouden hebben.
Rudie Haarman van LTO Salland werd getipt dat in het natuurgebied veel bomen waren gemarkeerd. Bij navraag bleek dat er een verzoek voor bomenkap ligt. "Kijk, deze boom is gemarkeerd en die ook en daar. In totaal vijftien hectare en nog wat individuele bomen. Ondanks dat ik bijna maandelijks namens LTO Salland overleg heb met Landschap Overijssel, wist ik hier niets van. Wel dat er hydrologische maatregelen zouden worden genomen, zoals aanpassen van de leemlaag in poelen om het gebied te vernatten. Maar dit niet."
Gemarkeerde bomen Boetelerveld
Gemarkeerde bomen Boetelerveld © RTV Oost\Chantal Everaardt
Wat Haarman nog vreemder vindt, is dat in de zogeheten natuurdoel-analyse (zeg maar een overzicht van de staat van het natuurgebied) staat beschreven dat de herstelwerkzaamheden voor het Boetelerveld voor honderd procent zijn uitgevoerd. "De provincie moet over alle Natura 2000-gebieden zo'n analyse maken en ter goedkeuring aanbieden aan de Ecologische Autoriteit. In die van het Boetelerveld staat dat alles is afgerond. Waarom zou je dan de rust in dit gebied weer gaan verstoren met zware machines? Goed beheer is belangrijk. Wij als boeren worden aangekeken op stikstof, maar beheer van diezelfde natuur waar wij het allemaal voor doen is daarbij noodzakelijk."
Boosheid over geplande bomenkap Boetelerveld

Wantrouwen

Voor de boeren ligt het gevoelig. "Wij krijgen hier als agrarische sector de schuld van de aanwezigheid van bramen, die dan indicator zijn van teveel stikstof. Net als het pijpenstrootje, een grassoort dat het hier te goed doet, ook vanwege stikstof. Maar die braamstruiken groeien hier alleen op gedempte sloten, op gebiedsvreemde grond die hiervoor is gebruikt. Er liepen hier runderen voor begrazing, maar vanwege een soort parasiet kan dat niet meer. Nu zijn er wel wat schapen, maar het beheer moet beter. Dat pijpenstrootje moet je ook beheren."
De angst dat ingrijpende gevolgen voor boeren op basis van verkeerde informatie worden genomen, is groot bij Haarman. "Dan ben je weer terug bij de kwestie wantrouwen en vertrouwen. Wat als straks over tien jaar hier geen veehouderij meer is en de natuur nog in dezelfde staat is, dan zijn er ingrijpende maatregelen getroffen. En dat met alle gevolgen van dien voor de boerengezinnen hier in de buurt. Daar maak ik mij echt grote zorgen over."

Landschap Overijssel

Beheerder Landschap Overijssel geeft in een korte reactie aan dat de bomenkap wel bekend was en ook noodzakelijk is om verdroging in het gebied tegen te gaan. Met name naaldbomen worden gekapt. Het is onderdeel van werkzaamheden die de terreinbeheerder blijft uitvoeren in het Boetelerveld.
Voor aankomende dinsdag staat een gesprek gepland tussen LTO en Landschap Overijssel en de terreinbeheerder wil dat eerst afwachten.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.