Nieuws

Provincie verrast door stevige kritiekbrief boerenorganisaties

Herinrichtingsplan landelijk gebied Overijssel
Herinrichtingsplan landelijk gebied Overijssel © RTV Oost\Chantal Everaardt
"Ik snap de zorgen, de onzekerheid die er is onder boeren, maar ik dacht dat wij in goed overleg gesprekken voeren over het herinrichtingsplan voor het landelijke gebied in Overijssel. Ik wist dat er een brief aankwam, maar een brief met deze inhoud had ik op deze manier niet verwacht." Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van Overijssel is verrast door de kritiek van het Landbouwcollectief.
In het Landbouwcollectief zijn meerdere boerenbelangenorganisaties vertegenwoordigd. Tijdens de vele gesprekken over het herinrichten van het Overijsselse platteland is uitgebreid besproken welke doelen, voorwaarden en toekomstmogelijkheden er zijn om robuuste natuur, een sociaal economisch sterk platteland en een gezonde en toekomstbestendige agrarische sector in stand te houden.
Afgelopen vrijdag liet het collectief per brief weten buitengewoon ongerust te zijn over de eerste versie van dat herinrichtingsplan, het provinciaal plan landelijk gebied (PPLG).

Zelfde uitgangspunten

"We hebben als Overijssel duidelijk richting Den Haag aangegeven dat de voorwaarde om de herinrichting te doen slagen is dat er een oplossing komt voor alle pas-melders, dat er perspectief moet zijn voor boeren en dat wij doelgericht werken aan de natuur met behoud van de leefbaarheid in onze dorpen en kernen. Daarin vinden wij als provincie en collectief elkaar."
Dat de onrust groot is in de agrarische sector, weet Ten Bolscher. De gedeputeerde beaamt dat er nog niet veel concreet is en dat versterkt de onzekerheid. "Het plan bestaat nu uit zes deelgebieden, wij gaan dat verder uitwerken in gebieden tussen de 500 tot 4000 hectare (dat zijn gebieden met tussen de zes en dertig ondernemers) en daar van onderaf plannen maken. Pas dan kan je concreet zeggen; wat heb je hier nodig om de doelen op het gebied van water en natuur te halen."

Intrekken vergunningen

Op dit moment liggen er twaalf verzoeken van milieuorganisatie MOB bij de provincie om verleende vergunningen in te trekken. Onlangs is er een bijeenkomst geweest voor de ondernemers hierover. "Dit is heel pittig voor deze ondernemers. Je moet erop kunnen vertrouwen dat een verleende vergunning door de overheid onherroepelijk is. Aan de andere kant ligt er ook een uitspraak van de Raad van State dat in het belang van de natuur vergunningen ingetrokken mogen worden. Dat is een enorm spanningsveld."

Besef

Ten Bolscher zegt dat, als je geen goed onderbouwd plan inlevert in Den Haag, het juridisch mogelijk gevolgen kan hebben. "Dat besef is er misschien nog niet voldoende, dat een intrekkingsverzoek dan meer kans van slagen heeft in een rechtszaak. Als je in zo'n PPLG laat zien wat je doet om de stikstofuitstoot te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren, denken wij dat wij een goed verhaal hebben bij de rechter, mocht het zover komen. En een goed plan is ook nodig om de pas-melders te legaliseren."

Telefoon

Inmiddels heeft Ten Bolscher een aantal mensen van het Landbouwcollectief telefonisch gesproken. "Ik heb mijn verrassing uitgesproken, maar ik onderstreep hun insteek; het benoemen en aandacht vragen van die onzekerheid naar Den Haag met de oproep; Den Haag kom nou eens met oplossingen."
gesprek Gert Harm ten Bolscher over kritiek Landbouwcollectief

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.