Enorme bodemverontreining op oude gaswinningslocatie Tubbergen

Ruim 40.000 kubieke meter grond in het Springendal in Noord-Oost Twente is ernstig verontreinigd geraakt ten tijde van de gaswinning in dat gebied.

De vervuilde grond is verspreid over een grote oppervlakte, direct onder de oude gaswinningslocatie aan de Boortorenweg in Tubbergen.

Die locatie wordt nu gebruikt voor de injectie van verontreinigd afvalwater in de diepe bodem. 40.000 kubieke meter grond is evenveel als 2000 afgeladen vrachtwagens.

Schadelijk voor natuur

De vervuiling brengt het natuurgebied Springendal en het Dal van de Mosbeek in gevaar. Bovendien staat de vervuiling in direct contact met de grondwaterlagen in het gebied.

In alle metingen is de concentratie schadelijke stoffen flink hoger dan de interventiewaarden. Naast grote hoeveelheden olie zijn er onder meer flinke hoeveelheden van de radio-actieve stof Barium gevonden. Barium kan invloed hebben op het zenuwstelsel van al het leven op aarde.

Brief
Deze ontdekking deed Groen Links-Statenlid Robert Jansen. Op zoek naar andere informatie over de afvalwaterinjectie stuitte hij op een brief van Gedeputeerde Staten. Daaruit blijkt dat de NAM de bodemverontreiniging zelf heeft gemeld.

De provincie liet vervolgens onderzoek doen naar de aard van de verontreiniging en de mogelijke gevolgen.

Kwetsbaar natuurgebied

In de brief van het Provinciaal Bestuur aan de NAM laat de provincie weten dat de bodemverontreiniging een bedreiging is voor het ecologisch stelsel in het kwetsbare natuurgebied. Bovendien is het grondwater flink verontreinigd geraakt.

Het provinciebestuur vindt de bodemverontreiniging zodanig verontrustend dat ze de opruiming ervan een spoedeisend karakter meegeeft. Toch krijgt de NAM tot 2019 de tijd om te komen met een plan van aanpak.

"Laakbaar"

Robert Jansen is boos op het provinciebestuur omdat deze verontreiniging nooit eerder is gemeld. Ook niet toen er flink werd gedebatteerd over de risico's van vervuiling door de injectie van afvalwater.

Jansen noemt de houding van het provinciebestuur in deze laakbaar.

Vitens schrikt

Het provinciebestuur wil niet op deze aantijgingen reageren. Maar bij drinkwatermaatschappij Vitens is men flink geschrokken. Dit bedrijf haalt zijn drinkwater in Overijssel voor 90% uit het grondwater. Op enkele kilometers afstand van het verontreinigd gebied ligt een drinkwaterwinningsgebied van Vitens.

Het drinkwaterbedrijf heeft inmiddels vastgesteld dat er geen directe gevaren zijn voor de drinkwatervoorziening. Wel wil Vitens benadrukken dat Twente een extreem gevoelig gebied is, als het gaat om vervuiling van de bodem.

Kleilagen

"In tegenstelling tot een groot deel van Nederland heeft Twente geen dikke kleilagen in de bodem die eventuele vervuiling vanaf het maaiveld kunnen tegenhouden. Als gevolg van eerdere vervuilingen in Twente is Vitens al genoodzaakt drinkwater te importeren uit Duitsland. Voor een waterrijk land als Nederland is dit al een teken aan de wand.

Als het drinkwaterwinningsgebied in Manderveen ook vervuild zou raken zijn de gevolgen groot en daar moeten we ons erg bewust van zijn", aldus de woordvoerder van Vitens.

Schriftelijke vragen

Statenlid Jansen van GroenLinks heeft het college van Gedeputeerden van Overijssel schriftelijke vragen gesteld over de vervuiling. Verwacht wordt dat het bestuur over drie weken zal reageren, voorlopig onthoudt de provincie zich van elk commentaar. Groen Links-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil minister Henk Kamp bevragen over de bodemverontreiniging in Twente en bij andere injectielocaties.

Deel dit artikel:

Reageren