Nieuws

Hengelo moet 200 miljoen euro investeren in verouderde scholen: enkele gebouwen met sluiting bedreigd

Hengelo moet 200 miljoen euro investeren in verouderde onderwijshuisvesting
Hengelo moet 200 miljoen euro investeren in verouderde onderwijshuisvesting © ANP
Hengelo moet de komende decennia tweehonderd miljoen euro investeren in de ver- en nieuwbouw van tientallen schoolgebouwen in de gemeente. In sommige scholen staan leerkrachten met een stoplichtsysteem in de klas. Als het CO2-niveau in het lokaal te hoog oploopt, moeten de ramen open. Gebouwen zijn verouderd en moeten worden gerenoveerd, stelt bestuurder Herman Soepenberg van scholenstichting Symbio. De nood is hoog, voor meerdere gebouwen dreigt sluiting als er niet snel wat gebeurt.
De grootste problemen moeten de komende zeven jaar aangepakt worden. Tot 2050 is er tweehonderd miljoen euro nodig. Soepenberg legt uit dat er drie categorieën maatregelen zijn. "Aanpassingen die relatief snel binnen het gebouw genomen kunnen worden. De tweede maatregel is renovatie en de derde is nieuwbouw, omdat het voor het gebouw eigenlijk einde verhaal is."

46 jaar oud

In Hengelo staan met het CT Stork College en Twickel College Hengelo twee relatief nieuwe schoolgebouwen, maar de gemiddelde leeftijd van de bijna 49 schoolgebouwen in Hengelo is 46 jaar. Dat is zes ouder dan het landelijk gemiddelde, wat laat zien dat het niet alleen een probleem is dat in Hengelo speelt. Maar Hengelo moet er de komende jaren wel hard mee aan de slag, benadrukt Soepenberg die eerder deze week de raad heeft bijgepraat over het Integraal Huisvestingsplan (IHP) dat de onderwijsbesturen samen met de gemeente hebben opgesteld. Daarin staat onder meer dat in 2050 alle gebouwen duurzaam moeten zijn.
De “sneeuwschuiverstrategie” van de gemeente, waarbij investeringen worden uitgesteld, kan niet langer gebruikt worden, omdat de gemeenschap anders in de komende jaren met hoge ongeplande kosten te maken krijgt. Sommige gebouwen mogen vanwege de regelgeving dan niet meer voor onderwijs gebruikt worden. In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces komt het IHP in de behandeling van de zomernota terug.

Exploitatiekosten

De schoolgebouwen moeten ook aangepakt worden om de hoge kosten voor de exploitatie voor de schoolbesturen te verlagen, zodat er meer geld beschikbaar is voor het onderwijs zelf. "Dat is een behoorlijke opgave", erkent Soepenberg. Maar ook één die het onderwijs ten goede zal komen. "We zijn nu veel geld kwijt aan onderhoud, daardoor gaat er minder geld naar het onderwijs."
Eén van de problemen die in veel scholen moet worden aangepakt, is de ventilatie in de gebouwen. De regels daarvoor zijn, mede door corona, verscherpt. "We willen in alle gebouwen naar categorie A, de hoogste categorie", geeft Soepenberg aan.
Dat dit in veel van de huidige gebouwen nog niet aan de orde is, kan de onderwijsbestuurder met een simpel voorbeeld illustreren. "In klaslokalen wordt veel zuurstof verbruikt", geeft Soepenberg aan. En dan komt er ook veel CO2 vrij "In sommige gevallen is binnen tien minuten de kritische grens al bereikt." Om ervoor te zorgen dat leerlingen wel gezond kunnen blijven ademen gaan dan de ramen open. "En dat valt in huidige omstandigheden wel mee", wijst Soepenberg op mooie weer buiten. "Maar in de winter moeten de ramen ook open."

Stoplicht

Om het CO2-gehalte te meten hebben leerkrachten een monitoringssysteem in de klas, weet Soepenberg. "Dat is een stoplicht. Groen is veilig, oranje en rood betekent ramen open."
De komende jaren moet er worden doorgepakt. Soepenberg verwacht dat op een aantal plekken nieuwbouw nodig zal zijn of (ingrijpende) renovaties. Voor scholen en leerlingen betekent dat de komende jaren aanpassen. "Bij nieuwbouw en grootscheepse renovaties zullen we kijken naar tijdelijke huisvesting van scholen."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.