Inwoners Staphorst vechten geheimhouding integriteitsonderzoek aan

Een aantal gedupeerde inwoners van Staphorst heeft bij de gemeentesecretaris bezwaar aangetekend tegen de geheimhouding van het interne onderzoek naar de integriteit van ambtenaren. De gemeenteraad besloot, een paar dagen voor de presentatie, dat het rapport vanwege de privacy van de betrokken inwoners geheim moest blijven, maar daarover is nooit contact geweest met de betrokken inwoners.

Burgemeester Alssema gaf opdracht voor het interne feitenrelaas, nadat inwoners via RTV Oost hun verhaal hadden gedaan over problemen in het gemeentehuis van Staphorst. Het interne onderzoek richtte zich op de afhandeling van een aantal kwesties die al jaren spelen in de gemeente. De inwoners die daarbij gedupeerd zijn en meermaals bezwaar aantekenden, hebben voor, tijdens en na het onderzoek nooit iets van de gemeente gehoord.

'Geheimhouding had niet opgelegd mogen worden'

De inwoners vinden dat geheimhouding niet opgelegd had mogen worden. "Het wetsartikel waar de geheimhouding in geregeld is, is bedoeld om bedrijven en personen te beschermen, als het gaat om gevoelige bedrijfsinformatie, belastinggegevens, of bijvoorbeeld informatie over je medische dossier. Dát zijn zaken die de privacy raken. Een onderzoek over zaken die al uitgebreid in de media zijn besproken, is dat niet."

Geheimhouding om de betrokken inwoners te beschermen, is volgens hen zelf ook helemaal niet nodig. Als de geheimhouding niet was opgelegd was het onderzoek via een Wob-verzoek op te vragen geweest. In dat geval moet het college belanghebbenden vragen of ze bezwaar hebben tegen openbaarmaking van de informatie. En waren de gedupeerde inwoners in de gelegenheid geweest om openbaarmaking te blokkeren. "Wij vermoeden dan ook dat de gemeenteraad andere redenen heeft om dit onderzoek geheim te houden."

Zorgen om fouten en verdraaide feiten

"In de samenvatting die op internet staat, staan fouten en zijn feiten verdraaid, waardoor wij op een bepaalde manier worden neergezet. Wij maken ons daarom ernstige zorgen over wat er in het volledige feitenrelaas staat. Als uit het feitenrelaas blijkt dat de gemeentesecretaris met onjuiste feiten heeft geprobeerd om onze goede naam aan te tasten, dan zullen wij niet aarzelen om nogmaals aangifte te doen tegen de gemeente."

Over deze berichtgeving heeft de Raad voor de Journalistiek een uitspraak gedaan. Klik hier voor een overzicht van alle gerelateerde artikelen.

Deel dit artikel:

Reageren