Nieuws

'Boeren moeten kans krijgen om grond te kopen om aan stikstofregels te voldoen'

Nu sommige boeren besluiten te stoppen, komt er veel grond vrij. Boeren die wel willen blijven, hebben meer grond nodig om aan de stikstofregels te kunnen voldoen. "Alleen, dat kost geld. Veel geld," zegt Eddy Paus uit Saasveld, die daarom een nieuwe coöperatie is gestart. "En in de buurt van een natuurgebied wil de bank niet financieren."
Paus wil samen met zijn nieuwe coöperatie BOOG in dat gat springen. "?Met drie kennissen, die boeren ook een warm hart toedragen, hebben wij veel financiële kennis en kennis van makelaardij in huis. We zien dat de provincie boeren erg lang in onwetendheid laten. Dat willen wij stoppen. Niet door alleen maar te praten, maar door gewoon te doen, zodat de boer weer regie krijgt over zijn eigen bedrijf."
Agrarische grond moet voor boeren blijven
Voorzitter Hubert Stevelink noemt een praktisch voorbeeld: "Stel, boer A wil stoppen en boer B wil zijn grond overkopen. Maar omdat de boer dichtbij een Natura2000 gebied zit, wil de bank boer B niet financieren. Dan lijkt het voor boer A alsof hij maar één koper heeft en dat is de provincie. Als wij als een soort intermediair kunnen optreden, lukt het wel. Boer A verkoopt bijvoorbeeld eenderde van zijn grond aan boer B, de coöperatie koopt de rest van de grond en vragen daar een paar jaar pacht voor. Totdat boer B het wel zelf kan kopen. Dit kan ook voor andere boeren die lid van BOOG zijn een uitkomst zijn."
Het uiteindelijke doel is dat niet alle agrarische grond naar de natuur gaat, maar dat boeren ook een kans krijgen om extra grond bij te kopen. "Veehouders hebben meer grond nodig om aan de stikstofvoorwaarden te kunnen voldoen. Maar als ze de grond niet kunnen kopen, kunnen ze niet verder. Door onze financiële kennis kunnen wij de boeren helpen."

Natuur

Ook aan de natuur wordt gedacht. "We overleggen met de kopende boer dat hij een deel natuur van zijn grond natuur maakt, zodat ook die doelen worden gehaald. Zo blijft de boer eigenaar van de grond, houdt hij de regie en heeft de provincie minder werk aan langdurige gesprekken. Het lijkt ons een hele goede oplossing."
Het is voor de mannen niet de bedoeling dat ze er rijk van worden. "We willen gewoon boeren die in de knel zitten, helpen. We hebben al een boer op deze manier geholpen en we zijn met een tweede boer aan het kijken of het lukt. Natuurlijk is de oplossing bij elke boer anders. Maar omdat wij heel goed weten hoe die financiële wereld werkt en alles wat daarbij komt kijken, kunnen wij snel zaken echt rondmaken."
Toch kloppen de mannen aan bij de provincie. “Het kost ons veel tijd. Wij hopen dat de provincie ons wat financiële middelen geeft, zodat wij het praktische deel, waar het nu op blijft hangen, mogen uitvoeren."

Politiek

De heren hebben inmiddels hun plan voorgelegd aan Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA). Hij vindt het een goed idee. "Vooral omdat het vanuit de lokale bewoners komt. Dat werkt veel beter dan dat het van bovenaf wordt opgelegd."
Ook gaf hij aan dat hij hoopt dat de provincie oren heeft naar deze manier van werken. "Het klinkt als een slimme aanpak."
Cooperatie Boog in gesprek met Tweede Kamerlid Derk Boswijk
Cooperatie Boog in gesprek met Tweede Kamerlid Derk Boswijk © RTV oost

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.