Bestuursrechter wijst verzoek om voorschot Twents Bureau voor Toerisme af

Het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) heeft bij de bestuursrechter bot gevangen in de zaak tegen de Regio Twente. Het bureau had drie ton voorschot gevraagd op de subsidie over 2015, maar dat werd geweigerd. Volgens de rechter is er geen formeel besluit geweest waartegen in beroep gegaan kan worden bij de bestuursrechter.

De advocaat van TBT stelde in de spoedprocedure dat het bureau failliet kan gaan als de regio niet snel met geld over de brug zou komen. Er werd in de zaak verwezen naar een brief waarin de Regio Twente eerder aan TBT om een voortgangsrapportage vroeg om de subsidierelatie niet in gevaar te brengen. Volgens de rechter is de brief van december vorig jaar nog geen besluit.

TBT kreeg vorig jaar nog een subsidie van 358.000 euro. Inmiddels heeft het bestuur van Regio Twente besloten voor dit jaar helemaal geen subsidie toe te kennen, behalve een bedrag van 31.000 euro. Daarnaast wordt 130.000 euro teruggevorderd van geld dat vorig jaar is verstrekt.

Ook provincie houdt hand op knip

Voor directeur Waanders van het Twents Bureau van Toerisme betekent deze uitspraak verder uitstel. Waanders heeft haar hoop gevestigd op een bezwaarprocedure die ze heeft aangespannen. Wanneer de rechter zich daarover buigt is nog onbekend. Als ook de uitspraak van die rechter in haar nadeel uitvalt, kan ze niks anders doen dan het faillissement aanvragen.

Intussen heeft ook de provincie Overijssel zich in het conflict gemengd. Die treedt op als bemiddelaar. De provincie is de andere subsidieverstrekker, maar wil geen geld storten op de rekening van een organisatie die failliet gaat. Ook die subsidie is daarom nog niet overgemaakt. Voor TBT betekent dit dat de financiële armslag inmiddels klein is.

Tot het eind

Het Twents Bureau voor Toerisme wil het laatste jaar van zijn bestaan graag volmaken. Waanders wil wel graag de gelegenheid krijgen expertise over te dragen aan de nieuwe organisatie. Volgend jaar moet er een nieuwe promotor van Twente zijn. Het initiatief daarvoor ligt bij de Regio Twente. Maar duidelijkheid over de vorm en hoe die promotie eruit gaat ziet is er nog niet.

Meer over dit onderwerp:
TBT Twente toerisme Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren