Nieuws

Bomenkap Sallandse Heuvelrug gaat door, NatuurAlert eist opnieuw stopzetten

Bomenkap Sallandse Heuvelrug
Bomenkap Sallandse Heuvelrug © RTV Oost/Chantal Everaardt
De bomenkap op de Sallandse Heuvelrug wordt voorlopig niet stopgezet. Natuurbeschermingsorganisatie NatuurAlert dringt bij de provincie Overijssel opnieuw aan op het onmiddellijk stopzetten van de werkzaamheden.
Een woordvoerder van de provincie Overijssel zegt dat aan alle voorwaarden die in het beheerplan staan is voldaan en dat het proces vooraf is besproken met betrokken partijen en bewoners. Het aantal te kappen bomen is verminderd tot het minimaal noodzakelijke en de afweging om in september te beginnen heeft te maken met het broedseizoen. De provincie wil de start van dat seizoen niet 'in de weg zitten'.
De bomenkap is vorige week begonnen. Staatsbosbeheer kapt in totaal 55 hectare bos om de biodiversiteit te vergroten en de heide weer te verbinden met natuurakkers rondom de Sallandse Heuvelrug. Volgens de natuurbeheerder is dat noodzakelijk.
Boswachter Ine Nijveld legde bij aanvang van de kap uit dat de heide nu te versnipperd is en dat verbindingszones door oprukkend bos geen kans krijgen. "Bepaalde dieren hebben juist openheid nodig. We beseffen dat er bij de werkzaamheden dieren kunnen sneuvelen en dat bomenkap gevoelig ligt, maar het gebeurt zorgvuldig en er lopen dagelijks ecologen die de boel in de gaten houden."

Geen tijd voor bescherming

NatuurAlert dreigt met juridische stappen, omdat het vindt dat er met een gedateerd beheerplan wordt gewerkt en dat zij als natuurorganisatie veel te weinig tijd kregen om vooraf ter plekke veldonderzoek te doen.
In het gebied leven zeldzame reptielen zoals de zandhagedis, hazelworm en levendbarende hagedis. Maar ook boommarters en andere dieren worden volgens NatuurAlert onnodig verjaagd en mogelijk gedood door de werkzaamheden. "Het gaat te rigoureus, vlaktekap zoals hier gebeurt is niet meer van deze tijd. Bovendien is de snelle scan van het gebied in strijd met de afspraken die staan in de 'Gedragscode soortenbescherming bosbeheer'. Wij hadden de tijd moeten krijgen om de zeldzame reptielen af te vangen voor de bomenkap zou plaatsvinden."
Voorzitter Jan Hoekema van NatuurAlert wil dat het beheerplan voor het natuurgebied wordt geactualiseerd. "Er wordt nu gewerkt met een plan uit 2016. Er zijn meer integrale maatregelen nodig op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit."
De natuurorganisatie wil weten of er later nog meer bomen kunnen worden gekapt en wat de aanvullende maatregelen voor het gebied zijn. Ook willen de natuurbeschermers weten waar en wanneer de beloofde compensatie voor eerdere en de huidige bomenkap is gepland. Als bomen worden gekapt, moeten er elders nieuwe bomen worden geplant. Volgens Hoekema is niet duidelijk hoe dat in Overijssel wordt geregeld.

Brandbrief

In een tweede brandbrief legt NatuurAlert nogmaals uit waar het aan schort. Bovendien komt de organisatie met aanvullende eisen zoals het afsluiten van de Nijverdalsebergweg voor gemotoriseerd particulier verkeer en het verbod van fietsen met hulpmotor op mountainbikeroutes op de Sallandse Heuvelrug en op routes in andere beschermde natuurgebieden in Overijssel.

Provincie

De provincie heeft de brief van NatuurAlert ontvangen, laat een woordvoerder weten. Die wordt behandeld zoals alle brieven aan Gedeputeerde Staten. Ambtelijk wordt naar de inhoud van de brief gekeken en binnenkort wordt de brief behandeld door het provinciebestuur en volgt een antwoord.
De bomenkap gaat voorlopig door. Er is bij de woordvoerder niks bekend over juridische vervolgstappen. De vraag over waar de compensatie voor deze bomenkap staat gepland, kan nu nog niet worden beantwoord. Dat wordt nog uitgezocht, het antwoord volgt waarschijnlijk dinsdag.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.