Nieuws

Ministerie ziet rekenmethode stikstof bevestigd in onderzoek UvA

Koeien in de stal (ter illustratie)
Koeien in de stal (ter illustratie) © RTV Oost
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt het fijn dat het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar stikstofneerslag op natuur de huidige RIVM-methode voor stikstofberekeningen bevestigt.
Na drie jaar praktijkonderzoek concludeert de UvA dat het gros van de stikstof vijfhonderd meter vanaf de bron niet meer herleidbaar is en verdwijnt in de hogere lucht. Wat wel meetbaar is, is de neerslag die in een straal van honderd meter van een stal neerkomt. De onderzoekers geven aan dat het lastig is om een individueel bedrijf aan te wijzen als belastend voor kwetsbare natuur, behalve als dat bedrijf binnen die straal van honderd meter zit.
Ook het RIVM gaat er vanuit dat slechts een beperkt deel van de stikstofuitstoot dicht bij de bron neerkomt en dat het overgrote deel van de stikstof over grotere afstanden wordt getransporteerd.

Reductie noodzakelijk

Een woordvoerder van LNV laat weten dat vanwege het feit dat het grootste deel van de ammoniak in ‘de stikstofdeken’ terecht komt, het reduceren van emissie nuttig is. "Het blijft nodig om ammoniakuitstoot terug te dringen om de totale stikstofbelasting op de Nederlandse natuur te verminderen." De komende tijd gaat het ministerie het volledige rapport van de UvA verder bestuderen.

Piekbelasters

Het Mesdag Zuivelfonds dat opdracht gaf tot het onderzoek naar de stikstofneerslag concludeert dat de piekbelasters-regeling geen draagvlak meer heeft na publicatie van het UvA onderzoek. Het fonds stelt die regeling nu dan ook ter discussie. Lubbert van Dellen van de aan de melkveehouderij gelieerde organisatie zei eerder vandaag: "Je kunt niet zomaar een individueel bedrijf aanwijzen als piekbelaster. Je zou de uitkoopregeling ruimer open moeten stellen. Ook voor grotere boerenbedrijven die verder van kwetsbare natuur zitten, maar misschien wel zouden willen stoppen, en nu niet in aanmerking komen voor de piekbelastersregeling."
Het ministerie zegt dat de piekbelastersregeling voortvloeit uit het advies van Remkes om snel en gericht de uitstoot van de grootste stikstofuitstoters in het land te verminderen of te beëindigen. "Het kabinet heeft ervoor gekozen om de doelgroep van de aanpak piekbelasting te vergroten en ook regelingen uit te werken die het mogelijk maken om te extensiveren, om te schakelen, te verplaatsen en te innoveren. De aanpak piekbelasting richt zich dus op circa 3000 bedrijven - agrarisch en industrieel - die de meeste stikstofdepositie hebben op overbelaste Natura 2000-gebieden."
De piekbelastersregeling werkt volgens het ministerie aan een 'deuk in de stikstofdeken' waarbij geldt dat hoe dichter een ondernemer bij een natuurgebied zit, hoe groter de kans is dat aan de drempelwaarde wordt voldaan.

Ander beleid

Het zuivelfonds wil met de uitkomsten van het UvA-onderzoek dat er beleid wordt gemaakt op het verminderen van de algemene stikstofuitstoot, de zogenoemde emissie, op bedrijfsniveau. "Nu blijkt dat stikstof veel moeilijker te linken is aan een bron, is het beter om te sturen op stikstofuitstoot op een bedrijf. Deze aanpak heeft een positief effect op alle natuur en niet alleen op Natura 2000-gebieden, zowel boerenbedrijven als industrie kunnen beleid maken op stikstofuitstoot."
Van Dellen: "Wij denken dat je via innovatie en management veel kunt bereiken. Denk aan minder eiwitrijk voer, meer weidegang en het inzetten van mestverwerking. Als je stuurt op uitstootvermindering, verminder je uiteindelijk de totale stikstofdeken."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.