Nieuws

Provinciale Staten Gelderland moet besluiten over onderzoek naar Commissaris van de Koning Berends

John Berends
John Berends © Omroep Gelderland
Het is aan Provinciale Staten van Gelderland of het daadwerkelijk komt tot een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Commissaris van de Koning John Berends. Het presidium, waarin drie voorzitters van Statenfracties zitting hebben, heeft een voorstel in voorbereiding met advies om een onafhankelijk extern onderzoek naar de Gelderse commissaris in te stellen. Komende woensdag neemt Provinciale Staten daarover een besluit.
Aanleiding voor een extern onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de provincietop zijn anonieme gesprekken met ambtenaren. Zij hebben klachten geuit over de sociale onveiligheid op het provinciehuis in Arnhem. Berends en enkele van zijn naaste medewerkers zouden zich vervelend gedragen naar ondergeschikten. Gesproken wordt over schelden, intimideren, schreeuwen en ook fout fysiek gedrag.
Op basis van deze alarmerende informatie heeft de algemeen directeur van het provinciale ambtenarenapparaat al besloten terug te treden, omdat hij er als leidinggevende 'kennelijk niet in is geslaagd om het personeel een veilige werkplek te bieden'.

Werk neerleggen

Ook Commissaris van de Koning Berends legde deze week zijn werk neer in afwachting van het onderzoek naar de sociale onveiligheid op de werkvloer. Demissionair minister Hugo de Jonge stelt op korte termijn een waarnemer aan die het tijdelijk overneemt van de Gelderse commissaris.
De drie plaatsvervangend voorzitters in het presidium van Provinciale Staten van Gelderland zijn vandaag een initiatiefvoorstel voor een onafhankelijk extern onderzoek naar het handelen van Berends aan het voorbereiden.
De invulling van het voorstel laten zij afhangen van informatie die zij nog moeten ontvangen van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. GS en Berends hebben het verzoek gekregen om alle relevante documenten over de vermeende sociale onveiligheid binnen provincie Gelderland te delen met het presidium.

Klap geven

Na het weekeinde willen de fractievoorzitters van de Staten met aanvullende informatie aan de slag om vervolgens met een definitief voorstel voor een extern onderzoek te komen waar de Provinciale Staten dan woensdag 27 september een klap op moeten geven.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.