Ruime meerderheid raad Enschede stemt in met komst azc

Het asielzoekerscentrum in Enschede krijgt een plek in het Esmarkerveld. Daar heeft de gemeenteraad vanavond in meerderheid mee ingestemd. Een andere geschikte locatie van die omvang is er niet.

Coalitiepartij Burgerbelangen Enschede legde een bom onder de coalitie door tegen te stemmen, maar het is onduidelijk of dat bestuurlijke gevolgen heeft. De fractie benadrukt niet tegen de opvang te zijn maar wel tegen de manier waarop de locatie is bepaald.

De bewoners van Dolphia, Glanerbrug en de wijken de Eschmarke en Voskamp, waar het azc komt, worden zoveel mogelijk betrokken bij de plannen en de totstandkoming van het azc. Daarmee geeft de gemeente gehoor aan de kritiek van de politiek en de omwonenden dat de buurt is overvallen door de plannen.

Alsnog openheid en volledige transparantie

De afspraak in december leek nog zo mooi: de wijk zou vanaf het begin kunnen meepraten over het azc. Maar in de praktijk bleek dat toch anders uit te pakken. Door nu alsnog openheid en volledige transparantie te betrachten probeert de gemeente het vertrouwen van de burger in de politiek te herstellen. De gemeente belooft nu beter naar de buurt te luisteren.

Naast inspraak zegt de gemeente toe oog te hebben voor de zorgen over de veiligheid. Samen met de buurt wil de gemeente een veiligheidsplan maken. Wethouder Van Houdt wijst de gemeenteraad op het verleden van Enschede, waarin de stad herhaaldelijk voor anderen klaarstond. Hij memoreerde aan het befaamde noaberschap, maar ook aan de opvang van Joden in de Tweede Wereldoorlog.

'Uitstel besluit onnodig en zelfs kwalijk'

Van Houdt meent dat er verhalen circuleren waarmee de indruk wordt gewekt dat nu 600 moordenaars, verkrachters en dieven binnen worden gehaald. Dat wil hij met openheid en transparantie ontkrachten. BurgerBelangen en Enschede Anders hadden gevraagd om uitstel van het besluit om het geschade vertrouwen van de burgers in de politiek te herstellen. De overige fracties vinden dat uitstel onnodig of zelfs kwalijk omdat er geen andere locatie uitrolt en het hoogstens een vertraging van twee maanden veroorzaakt.

Door omwonenden bij de komst van het asielzoekerscentrum te betrekken denkt Van Houdt, net als veel andere fracties, dat er begrip voor de asielzoekers en hun situatie ontstaat. De discussie werd gedomineerd door de plek, niet door de noodzaak van opvang, want dat is voor iedereen wel duidelijk. "Voor 600 van de mensen die op de vlucht zijn: welkom in Enschede", zo formuleerde fractievoorzitter Kerkwijk van D66. Het asielzoekerscentrum voor 600 mensen moet volgend jaar voorjaar klaar zijn.

Noodopvang in lege kantoorpanden

In dezelfde vergadering werd een motie aangenomen voor noodopvang van vluchtelingen van vier oppositiepartijen de ChristenUnie. Volgens de vijf staan er voldoende kantoorgebouwen leeg waar de vluchtelingen tijdelijk in onder gebracht kunnen worden. De gemeenteraad heeft met d emotie de gemeente opgedragen samen met het COA te zeken naar m ogelijke locaties voor noodopvang in de regio. De veiligheidsregio Twente heeft al een aantal locatie is beeld.

 

Bekijk ook het dossier 'Vluchtelingen'.

Meer over dit onderwerp:
AZC Nieuws Vluchtelingen Dossiers
Deel dit artikel: