Nieuws

Boeren regelen waterbeheer voor agrarisch gebied Notter, Rectum en Ypelo

Nina Vosman zet met druk op de rode knop de waterpompen aan
Nina Vosman zet met druk op de rode knop de waterpompen aan © Gemeente Wierden
Twintig boeren uit Notter, Ypelo en Rectum maakten een plan voor een beter waterbeheer voor het agrarisch gebied waarin zij wonen en werken. De gemeente Wierden, provincie Overijssel, LTO-Noord en Waterschap Vechtstromen vonden het zo'n goed plan dat zij de uitvoering ervan mogelijk maakten. Vandaag zijn de pompgemalen in werking gezet die er voor moeten zorgen dat er komende winter voldoende water wordt aangevoerd uit de Regge om de grondwaterstanden en het water in de sloten te verhogen, waardoor de boeren in tijden van droogte toch over voldoende water kunnen blijven beschikken op hun land.
Het gaat om een proef van drie jaar voor lokaal aan- en afvoer van water om agrariërs te helpen bij een zo effectief mogelijk gebruik van hun grond. Na die drie jaar wordt bekeken of het voldoende werkt en voorgezet wordt.
De afgelopen jaren is het waterbeheersplan van de agrariërs verder uitgewerkt waarna Waterschap Vechtstromen een vergunning verleende. Hierdoor kon aannemer Van Heteren eind maart onder toezicht van Waterschap Vechtstromen de uitvoering starten. Na de levering van alle onderdelen en het afronden van de voorbereidende werkzaamheden kon op 11 juli het testen beginnen. De pompen draaiden toen enkele weken.

Nina Vosman drukt op knop

Vandaag was de officiële starthandeling, waarbij de 2-jarige Nina Vosman met een druk op de rode knop de pompen aanzette. Dit deed ze in het bijzijn van bestuurders van gemeente Wierden, provincie, waterschap, Vitens, LTO en agrariërs uit het gebied Notter, Rectum en Ypelo. Met het uitvoeren van de pilot willen de initiatiefnemers zich sterk maken voor een toekomstbestendig agrarisch werkgebied. “Dit is van belang voor iedereen in de omgeving, zowel voor de boeren als voor de natuur.”
De pilot wateraanvoer Notter heeft als doel om zoveel mogelijk water vast te houden en te infiltreren in een zo groot mogelijk gebied rondom Notter en daardoor de droogteschade te beperken. Initiatiefnemers Gerrit Lammers en Gerrit van der Kolk vertellen over het belang daarvan: “Als er onvoldoende neerslag van boven valt en het ondergronds wordt weggepompt, ontstaat er een tekort aan water. Daarom is het van groot belang om samen te werken en te zorgen dat er voldoende water beschikbaar is.”

Bodem infiltreren

Om dit doel te bereiken wordt gedurende de wintermaanden water vanuit de Regge in de watergangen gepompt. In de detailwatergangen en eventueel laaggelegen percelen wordt water vastgehouden en geïnfiltreerd. Waar nodig kan het water met pompen verder op de percelen worden gebracht. “Dit mooie initiatief van de agrariërs uit de omgeving verdient een dikke pluim. Als bestuur moeten we nauw samenwerken met deze agrariërs om kwesties als droogte en grondwaterstanden effectief aan te pakken.” aldus wethouder Ten Brinke van de gemeente Wierden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.