Raad Zwolle diep ongelukkig met asbestfiasco rondom bouw Stadkamer

Veel vragen, weinig antwoorden. De gemeenteraad van Zwolle werd vanavond niet veel wijzer over de voortgang van het project rondom de bouw van de Stadkamer in het voormalige pand van de GGD aan de Zeven Alleetjes.Â

In het pand, dat de gemeente heeft gekocht voor onder meer de vestiging van de nieuwe bibliotheek, is een grote hoeveelheid asbest aangetroffen die gesaneerd moet worden. Hierdoor valt het project ruim 4 miljoen euro duurder uit dan begroot.

Veel fracties wilden gisteren van de verantwoordelijk wethouders Brink en de Heer weten of de gemeente nog van de aankoop van het pand kan afzien. En of de schade die door de asbestsanering op het bordje van de gemeente terecht komt, misschien nog verhaald kan worden op de GGD die het pand aan de gemeente Zwolle verkocht heeft. 

Juridisch onderhandelingstraject

Wethouder de Heer kon die belangrijke vragen niet beantwoorden omdat hij daarover in een juridisch onderhandelingstraject met de verkopende partij verwikkeld is. Een moeilijk traject omdat de gemeente zelf voor 25 procent aandeelhouder is van die GGD.

De Heer heeft de raad toegezegd die informatie volgende week tijdens het debat over de asbestproblematiek rond de Stadkamer, in een besloten gedeelte van de vergadering, te zullen geven.

De raadsfracties zullen het daar voorlopig mee moeten doen. Duidelijk is wel dat niemand gelukkig is met de grote financiële tegenvaller waarmee Zwolle geconfronteerd wordt.

Gemeentelijke enquête

De fractie van Swollwacht wil een diepgaand onderzoek naar de gang van zaken. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de gemeente een pand koopt dat vol met asbest zit? De onderste steen moet volgens fractievoorzitter Dogger boven water komen.

Hij zal volgende week tijdens het debat over de Stadkamer een motie indienen waarin hij pleit voor een gemeentelijke enquête.

Stadkamer wellicht soberder 

Ook de fracties van het CDA en de SP zijn ontevreden over de gang van zaken. Zij zullen volgende week bij het college van burgemeester en wethouders aandringen op alternatieven voor het huidige plan. Daarbij komt zeker aan de orde dat de bouw van de nieuwe Stadkamer, waarin naast de bibliotheek ook tal van culturele en informatieve functies gehuisvest worden, misschien wel soberder uitgevoerd moet worden.

Coalitiepartij VVD wil vooral weten hoe een dergelijk financieel fiasco rondom de aankoop van onroerend goed in de toekomst voorkomen kan worden. De Christen Unie spreekt van een uitermate nare situatie en vraagt zich vooral af hoe de kosten zoveel mogelijk binnen de perken gehouden kunnen worden.

Meer over dit onderwerp:
Stadkamer asbest Zwolle IJsseldelta Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren