Nieuws

Opnieuw minderjarige asielzoekers opgevangen in Summercamp Heino

Summercamp Heino gaat opnieuw jonge alleenstaande asielzoekers opvangen.
Summercamp Heino gaat opnieuw jonge alleenstaande asielzoekers opvangen. © RTV Oost / Ties van der Heide
Op Summercamp Heino worden opnieuw jonge asielzoekers opgevangen. Het is niet de eerste keer dat die locatie wordt gebruikt voor de opvang van zogenoemde alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de leeftijd van vijftien tot achttien jaar. Vorig jaar werd er al een vergelijkbare groep jongeren opgevangen.
De eigenaar van Summercamp Heino is bereid de locatie aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te verhuren. De jongeren worden van 1 november tot 1 maart opgevangen.

Rolverdeling

Het COA is verantwoordelijk voor de begeleiding, gezondheidszorg en de veiligheid van de jongeren op de opvanglocatie. Omdat Summercamp Heino binnen de gemeentegrenzen van Olst-Wijhe ligt, organiseert Olst-Wijhe de opvang. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio IJsselland, en het COA. Summercamp ligt direct tegen het dorp Heino aan, daarom wordt ook nauw samengewerkt met de gemeente Raalte.
Er zijn nog steeds dringend extra opvangplekken nodig in Nederland. Een grote groep kinderen en jongeren dreigt de komende maanden geen bed, bescherming of begeleiding te kunnen krijgen. “De meeste gevluchte kinderen en jongeren mogen hier blijven en willen iets maken van hun leven. Ze willen de taal leren, naar school, een bestaan opbouwen", zegt waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt van Olst-Wijhe. "Dat vraagt wat van ons als samenleving, en dat start met voldoende en geschikte opvang. Ze moeten zich veilig weten en thuis voelen. Deze tijdelijke opvang draagt hieraan bij.”
“Summercamp is als locatie geschikt om kinderen op te vangen. Verspreid over het park staan verschillende groepshuizen waar ze kunnen verblijven. Het COA zorgt voor de noodzakelijke begeleiding van deze kinderen, het Nidos voert de voogdij uit", zegt waarnemend burgemeester van de gemeente Raalte, Arco Hofland.
Nidos is een instelling die door de Nederlandse overheid is aangewezen om de voogdij uit te voeren voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.
Informatiebijeenkomst

Woensdag 18 oktober wordt een bijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden gehouden. Deze bijeenkomst wordt op Summercamp gehouden. Het COA, burgemeester Yvonne van Mastrigt en wethouder Marcel Blind van de gemeente Olst-Wijhe zijn hierbij aanwezig, net als burgemeester Arco Hofland en wethouder Gerria Toeter van de gemeente Raalte. Omwonenden in een straal van vijfhonderd meter van de ingang van Summercamp zijn per brief uitgenodigd. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.