Calamiteitenplan ontbreekt, toch kan AkzoNobel doorgaan met vullen zoutcavernes

Het vooralsnog ontbreken van een calamiteitenplan is voor AkzoNobel geen aanleiding om het vullen van de zoutcavernes op te schorten.

Vanuit de politiek en omwonenden is er kritiek op het handelen van AkzoNobel. Het CDA gaat vragen stellen in de Statenvergadering en ook GroenLinks gaat de commissaris van de Koning verzoeken om AkzoNobel tot uitstel te dwingen. Aanleiding is het ontbreken van een calamiteitenplan. Ook wantrouwt men de belofte dat er geen schadelijke milieu effecten zijn op de langere termijn.

"Veiligheid is gegarandeerd"

Akzo Nobel verwijst in een reactie naar het rapport van het RIVM dat in opdracht van de Veiligheidsregio Twente is gemaakt. Daarin staat echter dat het RIVM niet voldoende betrouwbare gegevens heeft om een goede risico inschatting te maken. Zij doet de aanbeveling dat het lokaal bevoegd gezag de risico's moet afwegen. De veiligheidsregio neemt dit advies ter harte maar moet nog met betrokken partijen om de tafel om een calamiteitenplan op te stellen.

Voordat er een calamiteitenplan ligt gaat AkzoNobel al beginnen met het vullen van de ondergrondse zoutcavernes die zo groot zijn als het voetbalstadion van FC Twente. De multinational zegt dat hen niets in de weg staat omdat alle benodigde vergunningen van het ministerie van Economische Zaken verleend zijn. Ook zijn er uitvoerige testen uitgevoerd onder toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen. AkzoNobel is ervan overtuigd dat de veiligheid is gegarandeerd.

Ontwikkelingen rondom NAM zitten nog in geheugen

Politici en bewoners zijn sceptisch. De recente ontwikkelingen rondom de NAM zitten nog vers in het geheugen. Bart Overbeek van de Vereniging Behoud Twekkelo is nog niet gerust. "Wij houden de vinger aan de pols, maar de communicatie verloopt nogal stroef. Wij hebben het idee dat commerciële belangen boven het belang van het milieu gaat". Statenlid Robert Jansen van GroenLinks zei al eerder:"De overheid moet ingesteld zijn op een grote ramp vanaf het moment dat de olie de grond ingaat en niet pas in een latere fase".

Deel dit artikel:

Reageren