IJsselhallen Zwolle opnieuw ingezet voor extra crisisopvang vluchtelingen

Een deel van de IJsselhallen in Zwolle wordt tot en met 15 oktober gebruikt voor de opvang van nog 300 extra vluchtelingen. Burgemeester en wethouders van Zwolle zien de noodzaak van deze tijdelijke oplossing, nu her en der in het land opvang nog niet beschikbaar is, meldt de gemeente. Daarmee komt het totaal op 700 vluchtelingen in de IJsselhallen.

In Zwolle worden op dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) momenteel 400 vluchtelingen opgevangen. In de IJsselhallen is veel ervaring met tijdelijke opvang van vluchtelingen.

Met de groep vluchtelingen die vanaf morgen tot en met 15 oktober onderdak kan krijgen in de Hanzehal van het evenementencomplex komt het totaal aantal vluchtelingen dat in de Overijsselse hoofdstad in afwachting is van de verblijfsprocedure op 700 personen.

Begeleiding
Onder meer door de brede begeleiding, waarbij ook omwonenden betrokken zijn, verloopt de opvang in Zwolle goed. De noodsituatie en de gang van zaken in en rond de IJsselhallen tot nu toe brengen het Zwolse college ertoe akkoord te gaan met de opvang van de extra groep.

De verwachting is dat in de periode tot eind december, wanneer de opvang in de IJsselhallen afgelopen is, er vaker kortdurende extra noodopvang voor maximaal 300 vluchtelingen georganiseerd kan worden.

Onderzoek
Al eerder heeft het COA de gemeente Zwolle gevraagd mee te werken aan de vestiging van een asielzoekerscentrum. Daar wordt een haalbaarheidsonderzoek naar gedaan. De verwachting is dat de uitkomst van dat onderzoek begin volgend jaar gereed is.

 

Bekijk ook het dossier 'Vluchtelingen'.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Vluchtelingen Dossiers
Deel dit artikel:

Reageren