Nieuws

Twentse gemeenten maken geen nieuwe energieplannen: "Eerst duidelijkheid van provincie"

Zonnepark, foto ter illustratie
Zonnepark, foto ter illustratie © ANP
De veertien Twentse gemeenten maken voorlopig geen nieuwe energiestrategie, de RES Twente 2.0, nu de provincie het beleid voor wind- en zonne-energie heeft aangescherpt. Bestaande projecten voor wind en zon in Twente gaan gewoon door, maar de gemeenten willen eerst duidelijkheid van de provincie voordat ze een nieuwe strategie voor duurzame energie maken. In een stevige brief aan de provincie uiten de Twentse bestuurders hun ongenoegen.
Een maand geleden besloot de provincie dat er een streep gaat door alle nieuwe aanvragen voor zonneparken op landbouw- en natuurgrond in Overijssel. De provincie staat de aanleg niet meer toe, omdat de doelen voor het opwekken van energie via zon al zouden worden gehaald.
De 25 gemeenten in Overijssel voelden zich overvallen door het besluit. Vorige week stuurden de gemeenten in West-Overijssel al een brandbrief naar het provinciebestuur en nu volgt er ook vanuit Twente een stevige brief. De bestuurders schrijven dat het in hun ogen niet mogelijk is om hun plannen voor de energiestrategie verder te updaten. "De gevolgen en de vormgeving van het voorgenomen wind- en zonbeleid moeten eerst uitgekristalliseerd."
En die gevolgen zijn volgens de Twentse gemeenten groot. "Veel lokaal gedragen projecten, waar vaak al jaren aan gewerkt is, staan ineens op losse schroeven", schrijven veertien wethouders van de gemeenten in de brief aan de provincie. "Soms moeizaam verkregen draagvlak voor energietransitiebeleid in gemeenteraden staat onder druk. Langlopende en intensieve participatieprocessen met onze inwoners en bedrijven worden doorkruist en schaden de positie van gemeenten."
Overijsselse gemeenten al eerder buitenspel
Het is niet de eerste keer dat de Overijsselse gemeenten buitenspel worden gezet door de provincie. In juni besloot de provincie al om windmolens alleen nog in clusters van minimaal vier toe te staan. Ook dat leidde tot veel chagrijn bij de gemeenten in Overijssel.
Het besluit om geen zonneparken meer toe te staan op natuur- en landbouwgronden in Overijssel 'heeft zijn weerslag op het vertrouwen, het enthousiasme en het doorzettingsvermogen van onze lokale partners', zeggen de gemeenten. "Het leidt in onze optiek eerder tot stagnatie dan tot versnelling van energietransitie."

Onvoldoende gemotiveerd

De Twentse gemeenten vinden ook dat het besluit van de provincie onvoldoende gemotiveerd is. Zo wordt volgens de bestuurders niet duidelijk gemaakt op welke basis clustergebieden voor windmolens zijn aangewezen en waarom er is gekozen voor een cluster van vier turbines binnen die gebieden.
In Twente wordt er daarom voorlopig 'een pas op de plaats gemaakt' voor de Regionale Energie Strategie (RES 2.0). "Wij verzoeken u om in de tussenliggende fase serieus én op basis van gelijkwaardigheid in overleg te treden, voor u het wind- en zonbeleid definitief vaststelt. Daarmee kunt u alsnog recht doen aan lokaal gedragen keuzes", schrijven de veertien wethouders aan de provincie.
Hoeveel projecten gaan niet door?
Hoeveel projecten voor zonneparken en zonnevelden in Overijssel niet door kunnen gaan, is onduidelijk. De provincie verwijst daarvoor naar de gemeenten. Een woordvoerder benadrukt wel dat alle aanvragen voor projecten die voor 12 oktober 2023 zijn ingediend, nog door de gemeenten in behandeling kunnen worden genomen.

"Overigens zijn zonnevelden op een aantal plekken nog wel mogelijk", zegt de provinciewoordvoerder. "Zoals langs hoofdinfrastructuur, bij parkeerterreinen en op water. Ook zijn kleinschalige installaties voor eigen gebruik, kleiner dan 2 hectares, ook mogelijk."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.