Nieuws

Koeiensterfte op boerderij Noordeinde bij Kampen blijft compleet mysterie

Onderzoek GGD en Universiteit Wageningen naar koeiensterfte bij Kampen leverde niets op
Onderzoek GGD en Universiteit Wageningen naar koeiensterfte bij Kampen leverde niets op © Archieffoto RTV Oost ter illustratie
De sterfte van tientallen koeien op een boerderij in Noordeinde vlakbij Kampen blijft ook na een grondig en uitgebreid onderzoek een compleet mysterie. In augustus en september is de bodem en het water op en rondom het rundveebedrijf onderzocht, maar een bron van verontreiniging - en dus de mogelijke doodsoorzaak van de runderen - is niet gevonden.
Provincie Gelderland gaf opdracht tot het onderzoek, omdat de boerderij op Gelders grondgebied staat. Provincie Overijssel is zijdelings bij het onderzoek naar de koeiensterfte op het bedrijf betrokken, omdat de bron van vervuiling werd vermoed in het Reevediep dat onder Overijsselse verantwoordelijkheid is aangelegd.

Dijk Reevediep

Sloten, de waterbodem, de oevers, het grondwater en de dijk van het Reevediep in Overijssel zijn onderzocht op allerlei gevaarlijk stoffen, waaronder PFAS. Ook is gekeken naar mogelijke dumpingen van drugsafval in sloten. De GGD en experts van de Wageningen Universiteit hebben alle informatie uit het onderzoek geanalyseerd. "In de dijk van het Reevediep en omgeving van de boerderij is geen verontreinigingsbron aangetroffen die heeft geleid tot de koeiensterfte", vat de provincie Gelderland samen.
Binnenkort worden omwonenden ook geïnformeerd over de uitkomsten. De GGD oordeelt in elk geval dat er "geen aanleiding is tot zorg" over risico's voor de gezondheid van bewoners.
"De situatie op het boerenbedrijf is ernstig en de oorzaak van de koeiensterfte blijft onverklaarbaar", aldus de Gelderse gedeputeerde voor leefomgeving Ans Mol. Zij spreekt van een "zeer ingewikkelde en verdrietige situatie".

Motie Statenlid JA21 Overijssel

De Provinciale Staten van Overijssel namen eerder dit jaar een motie aan, waarin werd gevraagd om een onderzoek naar de koeiensterfte. Een Statenlid van JA21 in Overijssel zei toen dat voor de aanleg van de dijk mogelijk gebruikgemaakt was van verontreinigde grond die door middel van verhitting schoon is gemaakt. Er zouden misschien ondanks alle voorzorg toch giftige stoffen vanuit de grond in de sloten rond de boerderij terecht zijn gekomen.
Het onderzoek toont volgens de provincie Gelderland echter aan dat zulke grond niet aanwezig is in de dijk.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.