Nieuws

Vanavond klap op de vuurpijl: wordt Zwolle een vuurwerkvrije gemeente?

Vuurwerkvrije zone
Vuurwerkvrije zone © RTV Oost
Het zou maar zo kunnen dat komende jaarwisseling de laatste keer zal zijn dat inwoners van Zwolle zelf vuurwerk mogen afsteken. Vanavond debateert de gemeenteraad over het plan om van Zwolle een vuurwerkvrije gemeente te maken.
Het voorstel werd in december vorig jaar al aangenomen, vanavond wordt besloten of het verbod er ook daadwerkelijk komt. Mocht Zwolle het consumentenvuurwerk in de ban doen, dan zou het de zeventiende gemeente van ons land zijn waar dat gebeurt.
De plannen om consumentenvuurwerk te verbieden in Zwolle zijn zeker niet nieuw. Al jaren wordt er over gesproken én mee geëxperimenteerd. In 2019 werden voor het eerst vuurwerkvrijezones ingericht. Die lagen veelal in de omgeving van ziekenhuizen, verpleeghuizen en fietstunnels. Ook konden inwoners zelf vuurwerkvrijezones voorstellen en onderling afstemmen dat in een straat of buurt geen vuurwerk afgestoken zou worden. Het voorstel dat vanavond op tafel ligt gaat een stap verder: in de gehele gemeente mag geen consumentenvuurwerk meer worden afgestoken.

Lastig te handhaven

Tijdens de eerdere proef met vrijwillige vuurwerkvrijezones stelde de VVD in Zwolle zich kritisch op: "Overlast van vuurwerk komt vaak van mensen die zich niet aan de regels houden. Het moet niet zo zijn dat de goede onder de kwade gaan leiden." aldus toenmalig fractievoorzitter Thom van Campen. Zijn partij kwam met een ludieke tegenactie: vuurwerkblije wijken. De VVD steunde de proef met vuurwerkvrijezones overigens wel.
Burgemeester Peter Snijders van Zwolle zag de proef met vrijwillige vuurwerkvrijezones met vertrouwen tegemoet, maar wees tegelijk op het uitblijven van handhaving: "Dit is iets wat straten zelf organiseren. Wij gaan niet achter een boompje zitten kijken of mensen zich daar dan ook echt aan houden." In de door de gemeente opgelegde vuurwerkvrijezones werd wel gehandhaafd.

Meer gemeentes overwegen vuurwerkverbod

Dat Zwolle overweegt het vuurwerk aan banden te leggen, is geen unicum in ons land. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat komende jaarwisseling in zestien gemeentes geen consumentenvuurwerk afgestoken mag worden. Nieuw dit jaar zijn Amersfoort, Arnhem, Eindhoven en Tilburg. In Amsterdam, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Soest, Apeldoorn, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Nijmegen, Heumen en Mook en Middelaar is consumentenvuurwerk al langer verboden.
Volgens RTL Nieuws zouden naast Zwolle ook Zutphen en Ede een vuurwerkverbod overwegen. Tegelijk roepen burgemeesters op dat lokale vuurwerkverboden niet de oplossing zijn. Zij stellen vooral last te hebben van illegaal vuurwerk en dat wordt met een verbod op consumentenvuurwerk niet opgelost. Ook wordt nogmaals gewezen op de handhaving: alleen in heterdaadsituaties kan er worden opgetreden en daarvoor is er simpelweg te weinig capaciteit.
Burgemeesters van randgemeenten roepen daarom op om niet te kiezen voor lokale vuurwerkverboden, maar voor een Europees vuurwerkverbod. Daarmee zou ook de import van (illegaal)vuurwerk uit Duitsland en België wegvallen.

Raad heeft het laatste woord

Of het vuurwerkverbod in Zwolle er daadwerkelijk komt hangt af van de uitkomst van de raadsvergadering van vanavond. In december 2022 is de motie om te overwegen een vuurwerkverbod in te stellen al aangenomen. Vanavond ligt de vraag op tafel hoe Zwolle invulling gaat geven aan de motie. Er liggen drie voorstellen op tafel: 1). een vuurwerkverbod voor de hele gemeente, maar Zwolle biedt een alternatieve activiteit; 2). een vuurwerkverbod en inwoners moeten zelf alternatieve activiteiten organiseren; 3). het plan gaat van tafel en Zwolle krijgt geen vuurwerkverbod.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.