NAM: Herstart oliewinning Schoonebeek mogelijk in tweede helft 2016

De oliewinning in het Drentse Schoonebeek kan mogelijk in de tweede helft van 2016 worden hervat. Dat meldt de NAM. Bij de olieproductie komt afvalwater vrij, dat tot voor kort op verschillende plekken in de bodem van Twente werd geïnjecteerd.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft de olieproductie in Schoonebeek in het voorjaar stilgelegd, nadat een lek in de watertransportleiding naar Twente was ontdek. Een uitgebreide inspectie van deze leiding had aangetoond dat de leiding op meerdere plekken aangetast was.

Reparatie op meerdere plekken

NAM heeft in overleg met de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen inmiddels de conclusie getrokken dat voor een veilig en verantwoord hergebruik van de watertransportleiding deze op diverse plekken in meerdere gemeenten gerepareerd zal moeten worden.

De afgelopen maanden is uitvoerig onderzoek gedaan naar de inwendige aantasting van de pijpleiding door bepaalde microbacteriën. Er wordt momenteel onderzocht wat de beste methode is om de leiding te repareren. Mocht tot reparatie overgegaan worden, dan kan hiermee pas begin volgend jaar gestart worden. Dat heeft met procedures te maken. In dat geval zou de stilgelegde oliewinning in Schoonebeek in de tweede helft van 2016 weer hervat kunnen worden, aldus de NAM.

Geen invloed op ander lopend onderzoek

De reparatie heeft volgens de NAM geen invloed op het momenteel lopende onderzoek of injectie in voormalige lege gasvelden in Twente nog steeds de meest geschikte methode is voor het lozen van productiewater uit Schoonebeek. Dat onderzoek wordt naar verwachting in het voorjaar van 2016 afgerond.

Deel dit artikel:

Reageren