'Intern onderzoek Staphorst volstaat alleen als kattenbakvulling'

Het interne onderzoek dat de gemeente Staphorst deed naar de integriteit van haar ambtenaren is een grote farce. Dat zeggen de gedupeerde inwoners uit die gemeente, die onderwerp waren voor het interne onderzoek.Â

"Het is schandalig dat ze het zelfs een onderzoek durven noemen", zo reageert een van de gedupeerde inwoners. Zij eisen daarom allemaal dat de gemeente alsnog een extern onderzoek laat uitvoeren.

Aanhoudende aandacht in media

Staphorst begon het interne feitenrelaas naar aanleiding van aanhoudende aandacht in de media over de integriteit van het ambtenarenapparaat. Inwoners die al jaren in strijd zijn met de gemeente, beschuldigen het ambtenarenapparaat er onder meer van andere belangen boven die van hun inwoners te stellen.

Rechtbankdocumenten zouden verkeerd zijn geïnterpreteerd en in sommige gevallen zouden zelfs bestemmingsplankaarten zijn vervalst om ambtelijke fouten in procedures te maskeren. Voor het interne onderzoek is alleen gesproken met ambtenaren, de betrokken inwoners zijn nooit bevraagd of op de hoogte gebracht van het feit dat hun verhalen in het onderzoek betrokken zouden worden.

'Hoogst verbaasd'

Zij zijn dan ook hoogst verbaasd dat de gemeentesecretaris in zijn onderzoek toch conclusies heeft kunnen trekken. "Als wij niet zijn gehoord, hoe kan de gemeente dan denken dat ze een afgewogen onderzoek met hoor en wederhoor uitvoeren? De uitkomsten waren dus al van tevoren bepaald", zegt een van de andere gedupeerde inwoners.

De gemeentesecretaris van Staphorst voerde het onderzoek onder zijn ambtenaren zelf uit en liet dat controleren door een onafhankelijke derde. Deze laatste check maakt het echter geen onpartijdig onderzoek, omdat de onafhankelijke derde zich niet met de onderzoeksvragen mocht bemoeien.

Burgemeester Segers van Staphorst blijft erbij dat het onderzoek in zijn ogen wel goed is verlopen. "Het was een feitenrelaas en geen interview van de inwoners van Staphorst, waarbij iedere punt of komma duidelijk moet zijn. Er zijn aanbevelingen uit het rapport gekomen die we nu al volop intern aan het doorvoeren zijn."

Geheimhouding opgeheven

Het onderzoek werd op 2 juli aan de gemeenteraad aangeboden. De raad oordeelde toen nog dat het rapport de status van geheimhouding moest krijgen vanwege privacygevoelige informatie van de onderzochte inwoners. Die maakten echter allemaal bezwaar tegen de geheimhouding. Vorige week werd de geheimhouding alsnog opgeheven, toen de raad daar unaniem toe besloot.

Over deze berichtgeving heeft de Raad voor de Journalistiek een uitspraak gedaan. Klik hier voor een overzicht van alle gerelateerde artikelen.

Meer over dit onderwerp:
Staphorst Nieuws Gemeente Staphorst Dossiers
Deel dit artikel:

Reageren