Nieuws

Boeren roepen op tot 'boycot' van pachtgronden provincie

ter illustratie: mestrijden over grasland
ter illustratie: mestrijden over grasland © RTV Oost\Chantal Everaardt
Boeren in Lattrop roepen collega-boeren in heel Overijssel op om komend jaar geen grond te pachten van de provincie. Deze 'boycot' is een reactie op het aangekondigde verlengen van de 'niet-bemesten maatregel' van provinciale pachtgronden. Minder mest uitrijden betekent minder stikstofuitstoot. De stikstofruimte die daardoor vrij komt wil de provincie inzetten om handhaving bij PAS-melders uit te stellen.
Hoewel de boeren volledig achter het legaliseren van PAS-melders staan vinden zij dat de niet-bemesten maatregel het doel voorbij schiet. Melkveehouder Henry Fox legt uit wat het niet mogen bemesten van pachtgronden tot gevolg heeft. "De regeling wordt vrij achteloos voor het tweede jaar ingevoerd. Als wij uitgaan van zo'n 2000 hectare pachtgronden betekent dat 3000 vrachtwagens met mest wat hier in Overijssel niet meer mag worden uitgereden. Die afvoer kost de veehouderij in Overijssel 2,5 miljoen euro. Lagere pacht betalen heft die financiële tegenvaller niet op."
Wat zijn PAS-melders? Dat zijn (veelal) boerenbedrijven die voor de uitspraak van de Raad van State in 2019 geen vergunning nodig hadden voor een kleine uitbreiding van het bedrijf. In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden ze volstaan met een melding. Nadat de Raad van State hier een streep doorzette, werken de boeren nu zonder geldige vergunning. De overheid heeft toegezegd de PAS-melders te gaan legaliseren maar dat proces verloopt zeer langzaam.

Kaalslag

Dat PAS-melders moeten worden geholpen staat boven alles, aldus de boeren, maar niet-bemesten betekent een extra zorg. "De kosten die oplopen knelt bij veel boerengezinnen. Wij waarschuwen al langer voor kaalslag van het platteland. Steeds meer boeren stoppen, overwegen te stoppen of willen naar het buitenland. Tel daarbij het plan op voor de herinrichting van het Overijsselse platteland.. dan weet je dat die kaalslag komt. En daar maken wij ons zorgen over."
De Twentse boeren vinden dat het provinciebestuur 'er bij staat, naar kijkt en het allemaal laat gebeuren'. Het steekt de boeren. Ze vinden dat de provincie de moed had moeten hebben om in beroep te gaan tegen de gerechtelijke uitspraak inzake de handhavingsverzoeken van Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek. "Dan had het nooit zover hoeven komen. Dan was de provincie bestuurlijk ongehoorzaam geweest, maar hadden we dit probleem niet gehad. Volgens ons boeren was dat een goede reden geweest."

Ruimte creëren

De provincie heeft de niet-bemesten maatregelen weloverwogen genomen, aldus toenmalig gedeputeerde Tijs de Bree bij de aankondiging. "Het is zeker geen definitieve oplossing, maar we hopen zo de druk die er ligt wat te doen afnemen. Wij denken dat we door het minder uitrijden van mest de PAS-melders kunnen helpen, niet allemaal, maar wel de meest dringende gevallen."

Zij-aan-zij

De boeren roepen in een video op om zij-aan-zij te gaan staan als boeren. "Laten we de pachtcontracten die straks in de bus vallen massaal negeren. Laat die grond maar een jaar liggen zonder dat wij die gronden beheren en bewerken. Dan zie je wat er gebeurt als een boer daar het werk niet doet. Wij hopen hiermee een stevig signaal af te geven dat de overheid echt zelf aan zet is om de PAS-melders te legaliseren. De provincie zegt steeds dat ze naast ons als boeren wil staan, toon dat dan ook."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.