Nieuws

Zorgen bij boeren in Noordoost-Twente om 'kaalslag' van platteland na herinrichting

Martin Oldenhof, melkveehouder in Losser
Martin Oldenhof, melkveehouder in Losser © RTV Oost\Chantal Everaardt
"Ik hoop dat de provincie haar rug rechthoudt en ook zorgt dat de agrarische sector de ruimte krijgt in het herinrichtingsplan voor het platteland. Wij maken ons er in dit gebied echt zorgen om." Martin Oldenhof is melkveehouder in Losser en daarnaast bestuurslid bij de boerenbelangenorganisatie LTO in Noordoost Twente. Hij spreekt wekelijks boeren die bang zijn dat er een kaalslag onder boerenondernemers gaat plaatsvinden in Twente. Zij zijn bang voor de leefbaarheid in het gebied. "Je weet niet waar je aan toe bent, ondanks dat zo'n proces al jaren loopt, weten we concreet nog steeds vrij weinig."
Noordoost-Twente is een van de deelgebieden in Overijssel waar de opgaves voor natuurherstel, klimaat, schoner water, de energie transitie, wonen, ondernemen en ruimte voor boeren moet worden gecombineerd in een soort herinrichtingsplan, het PPLG. Dit Provinciaal Programma Landelijk Gebied is op hoofdlijnen door de provincie opgestuurd naar Den Haag. Met daarbij de boodschap dat de plannen ruim 5 miljard euro kosten en dat Overijssel inzet op de zogeheten 3x3 aanpak. Oftewel herstel van natuur, klimaat en water maar niet zonder een sociaaleconomisch sterk platteland en met ruimte voor boeren.
De natuurdoelen zijn wettelijk vastgesteld, de andere doelen niet. En juist dat baart de boeren zorgen.

'Niet goed gepresenteerd'

Gedeputeerde Maurits von Martels kent deze zorgen en begrijpt ze ook. Tijdens informatiebijeenkomsten ging hij met de boeren in gesprek. Hij legt uit dat gezamenlijke actie het doel is. "We moeten het niet groter maken dan het is. Dat hebben we misschien als provincie niet goed gedaan bij de uitleg en presentatie van de plannen. Op dit moment weten boeren inderdaad niet wat de maatregelen zijn op bedrijfsniveau. Daar gaan wij de komende jaren en maanden aan werken."
Von Martels gelooft in de kleine aanpak, samen met alle betrokken per deelgebied kijken naar wat er moet gebeuren. "Dit kost tijd, maar we hebben de tijd om te zorgen dat het goedkomt. De ruimte is er en het is nu aan ons om duidelijk te maken binnen welke marges ondernemers nog kunnen opereren. Dit willen we in het vervolgtraject echt duidelijker maken."
Dit kost tijd, maar we hebben de tijd om te zorgen dat het goedkomt
Gedeputeerde Von Martels
Overijssel wil samen met de boeren werken aan een toekomstbestendige duurzame agrarische sector en waar mogelijk de helpende hand bieden. Ook op het gebied van grond door de inzet van een grondfonds. "De realiteit is dat 60 procent van de boeren die ouder zijn dan 55 jaar geen opvolger heeft. Dus er komen gronden vrij en dat biedt kansen voor de blijvende boeren. Maar in sommige gebieden liggen er opgaves voor natuur en water, daar moeten wij ook mee aan de slag. We proberen zoveel mogelijk grond in de landbouw te houden, maar ik ben mij er van bewust dat het niet altijd zo loopt zoals iedereen zou willen."

Vertrouwen

Boer Oldenhof haalt zijn loslopende koe Miep aan en zucht diep. "Er zijn al veel gesprekken geweest. En ook al veel veranderingen. De ruilverkaveling is eigenlijk net koud afgerond en nu krijg je weer een enorme opgave. Bij het aanwijzen van de Natura 2000-gebieden zijn beloftes gedaan dat dit niet van invloed zou zijn op de boerenbedrijven. Maar we weten allemaal waar we nu staan", zegt hij emotioneel.
"Het vertrouwen in de politiek is weg. Als we daar nu eerst weer eens aan werken door beloftes na te komen en de pijn evenredig te verdelen en niet alles op het bordje van de landbouw te schuiven dan kan je weer plannen van onderaf maken. Nu is dat heel erg moeilijk."

Grond of koeien

Voor Oldenhof is meer grond zeker een optie. Maar hij beseft ook dat grond niet gratis is en bovendien is het niet gezegd dat met meer grond en minder vee alles rond te rekenen is voor een bedrijf. "Er wordt vaker geroepen minder dieren kan en dan gaan de prijzen omhoog. Maar het is een stuk marktwerking en ik geloof niet dat de markt zo werkt. Die garantie is er niet, die kan de overheid niet geven, de Tweede Kamer niet. Dus dan zijn alle risico's voor ons als boer. Dus ik zou niet zo snel koeien weg willen doen. Het moet financieel allemaal wel kunnen."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.