Nieuws

Opruimen vervuilde grond van drugslab in Den Nul wordt flinke klus

De locatie van het drugslab in Den Nul
De locatie van het drugslab in Den Nul © News United / Rens Hulman
Het gaat een pittige klus worden om de vervuilde grond onder het voormalige drugslab in Den Nul weg te halen. De gemeente Olst-Wijhe gaat de noodzakelijke bodemsanering zelf uitvoeren, omdat eigenaar van de grond daar niet toe in staat is.
De werkzaamheden zijn gepland voor komende zomer, omdat de grondwaterstand naar verwachting dan laag is. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft dat geadviseerd.
Het drugslab in Den Nul is vorig jaar augustus ontdekt en opgerold. Uit een later onderzoek bleek dat er op de locatie van het drugslab sprake was van een ernstige bodemvervuiling. Dit door het gebruik van chemische stoffen bij de productie van drugs. De grondeigenaar kreeg de opdracht om de grond schoon te maken, maar een half jaar geleden bleek dat de bodemsanering voor de eigenaar een onhaalbare kaart was vanwege het ontbreken van specialistische kennis.

Specialisten inhuren

De gemeente Olst-Wijhe besloot in juli van dit jaar de sanering zelf op te pakken en specialisten in te huren voor het opruimen van de vervuilde grond. De vergunningen voor de bodemsanering zijn inmiddels aangevraagd. Ook is een nader bodemonderzoek uitgevoerd, waarmee de vervuiling beter in kaart is gebracht.
Het afgraven van de grond staat gepland voor medio juni 2024. Tot die tijd moeten nog de nodige voorbereidingen worden gedaan zoals de aanbesteding, de selectie van een aannemer die het werk gaat uitvoeren. Belangrijk is het aanbrengen van een onderwaterpomp en een filterbuis bij de te saneren grond om verdere verspreiding van de grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen.
Ook moet op de locatie van het drugslab nog alle bomen en struiken worden verwijderd, en alle bebouwing en ondergrondse septic tanks worden weggehaald. Het afgraven en afvoeren van alle vervuilde grond duurt vervolgens naar verwachting vier tot zes weken.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.