PvdA en ChristenUnie in Overijssel bezorgd over natuur op platteland

De PvdA en de ChristenUnie in Overijssel willen de verslechtering van de natuur op het platteland een halt toeroepen. Ze roepen de provincie op om maatregelen te nemen.

Aanleiding is het rapport 'Living Planet Report' van het Wereld Natuur Fonds (WNF) waaruit blijkt dat het niet goed gaat met de natuur op het platteland. RTV Oost berichtte gisteren dat met name de vlinders het moeilijk hebben, maar ook vogels en reptielen verdwijnen en de natuur begint overal in Nederland steeds meer op elkaar te lijken.

"Volgens WNF-directeur Johan van de Gronden kunnen de schadelijke effecten van de landbouw op de natuur alleen worden weggenomen door een fundamentele keuze te maken voor duurzame landbouw", zegt ChristenUnie-Statenlid Martha van Abbbema. "Wij zijn benieuwd of Gedeputeerde Staten die mening delen, en wat dat betekent voor Overijssel."

Halvering aantal dieren

Het WNF constateert onder meer dat het aantal dieren op het platteland en in aangrenzende open natuurgebieden sinds 1990 is gehalveerd. De vogelstand in agrarisch gebied nam in de tijd sinds 1960 zelfs met tweederde af.

Het natuurbeleid is tegenwoordig niet meer in handen van het Rijk, maar van de provincies. ChristenUnie en Pvda vragen daarom de provincie om inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van het huidige beleid. 

Feiten op tafel

"Dat de natuur in Nederland er beroerd voorstaat is nauwelijks nog nieuws," vult Annemieke Wissink van de PvdA aan. "Wij willen concreet weten hoe beroerd de situatie in Overijssel is, wat de provincie op dit moment doet om onze biodiversiteit te versterken en hoe het in de toekomst nog beter kan."

Meer over dit onderwerp:
natuur provincie platteland ChristenUnie PvdA Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren