Erfgoedverenigingen willen via rechter monumentenstatus voor oude stadhuis Almelo afdwingen

De landelijke erfgoedverenigingen Bond Heemschut en Stichting het Cuypersgenootschap stappen naar de rechtbank om het besluit van de gemeente Almelo om de monumentenstatus voor het oude stadhuis van Almelo af te wijzen aan te vechten.

Volgens de organisaties is het gebouw van grote cultuurhistorische waarde. Het oude stadhuis werd in 1973 voltooid en gebouwd naar ontwerp van de beroemde architect JJP Oud. Ook heeft het gebouw grote architectuurhistorische waarde en is van betekenis voor het stadsgezicht van Almelo, aldus de verenigingen.

De gemeente denkt na over sloop van het gebouw, maar volgens de twee verenigingen zijn er partijen die hergebruik van het gebouw mogelijk kunnen maken. Sloop is daarom voor Bond Heemschut en Het Cuypersgenootschap onbespreekbaar. Via de rechter hopen ze alsnog een monumentenstatus voor het gebouw af te dwingen.

Reageren