Enschede: 500 asielzoekers welkom in voormalig pand van Tubantia

In het voormalige pand van de Twentsche Courant Tubantia aan de Getfertsingel in Enschede kunnen voor een periode van zes maanden tot een jaar maximaal 500 asielzoekers opgevangen worden. Dat aanbod doet de gemeente aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Volgens een woordvoerder van de gemeente Enschede ligt er nog geen concreet verzoek van het COA, maar de gemeente verwacht dat dit verzoek binnenkort komt.

De opvang van asielzoekers aan de Getfertsingel heeft geen gevolgen voor de vestiging van een asielzoekerscentrum op het Esmarkerveld in Enschede. 

Wekelijks 1700 nieuwe vluchtelingen

In september heeft de gemeenteraad van Enschede een motie aangenomen waarin het college werd verzocht om binnen regionaal verband, ook in Enschede, op zoek te gaan naar mogelijkheden voor noodopvang van vluchtelingen. Door meerdere instanties is op verschillende momenten de laatste weken aandacht gevraagd voor de grote behoefte aan noodopvang van vluchtelingen. De laatste cijfers laten zien dat er op dit moment wekelijks zo’n 1.700 nieuwe vluchtelingen aankomen in Nederland.

Naast de behoefte aan asielzoekerscentra is er juist op dit moment dringend behoefte aan noodopvang. Noodopvang is opvang op locaties voor 6 tot 12 maanden met een capaciteit van 300 tot 600 personen.

"We vinden crisisopvang niet humaan"

"De stroom vluchtelingen is veel hoger dan de asielzoekerscentra in Nederland op dit moment aankunnen. We vinden crisisnoodopvang, opvang voor een periode van 72 uur, geen humane vorm van vluchtelingenopvang en kiezen daarom voor deze vorm van noodopvang", aldus verantwoordelijk wethouder Jurgen van Houdt.

De locatie wordt voorgedragen voor noodopvang in regionaal verband. Dat betekent dat het nog niet zeker is of de locatie ook daadwerkelijk geaccepteerd en ingezet wordt voor noodopvang. Van Houdt: "We vinden het belangrijk om betrokkenen in dit proces vanaf het begin te informeren en met ze in gesprek te gaan over de keuzes die de gemeente maakt over de mogelijke komst van noodopvang in hun buurt."

Wanneer het voormalige pand van Wegener gereed is voor de opvang van asielzoekers is nog niet duidelijk.

Bekijk ook het dossier 'Vluchtelingen'.

Deel dit artikel:

Reageren