Bouw van de gemeentewerf in IJsselmuiden kan doorgaan, rechter wijst verzoek bouwstop af

De bouw van de gemeentewerf in IJsselmuiden kan doorgaan. Een groep ondernemers van industrieterrein Zendijk wilde de bouw tegengaan, maar dat verzoek heeft de rechtbank in Zwolle afgewezen.

De ondernemers van het industrieterrein vrezen grote overlast. Zo wordt gevreesd voor brandgevaar, omdat op de werf een opslag voor pallets en een verzamelplek voor afgewerkte oliën komt. Bij het schoonspuiten van strooiwagens komt waarschijnlijk zout op de belendende percelen terecht.

De ondernemers hebben ook bezwaar ingediend bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Kampen. De ondernemers wilden met de rechtsgang de bouw van de werf blokkeren tot de gemeentelijke bezwaarprocedure was afgerond.

De rechter ziet de stelling van klagers dat er een toename is van brandrisico als onvoldoende gemotiveerd. Niet gebleken is dat de bouwplannen niet voldoen aan de eisen inzake brandveiligheid. Ook eventuele overlast door verspreiding van strooizout is niet voldoende onderbouwd. De gemeente heeft immers aangegeven dat hiervan geen sprake zou zijn.

Deel dit artikel:

Reageren