Nieuws

Gaat het echt zo slecht in Twente? Nieuw onderzoek laat ander beeld zien

Bushalte in Westerhaar, rechts luchtfoto van Enschede
Bushalte in Westerhaar, rechts luchtfoto van Enschede © ANP
Buslijnen die verdwijnen, basisscholen die sluiten, het afblazen van de N35-aanpak, een directe treinverbinding die wordt geschrapt: wie de nieuwsberichten leest, denkt dat het in Twente steeds slechter gaat. Maar nieuw onderzoek toont aan dat Twente helemaal niet naar voren komt als een regio met grote tot zeer grote achterstanden; in andere (grens)regio's van het land gaat het juist een stuk minder goed.
"Twente heeft altijd het nakijken", zegt een man op station Hengelo, als hij hoort dat de directe trein naar Schiphol wordt geschrapt. "We moeten hier altijd de problemen voor andere plekken in het land oplossen." Het is een sentiment dat leeft in Twente, maar wat toch niet helemaal klopt.

Geen grote achterstanden

"Twente komt niet naar voren als een regio met grote tot zeer grote achterstanden", staat in het nieuwe onderzoek 'Accentueer het verschil. Een regionaal perspectief op achterstanden in Nederland'. Omdat 'achterstanden' een nogal breed begreep is, is er door onderzoekers specifiek gekeken naar inkomen, werk, gezondheid, opleiding, huisvesting, veiligheid en woonomgeving. De regio Hardenberg doet het daarin zelfs een stukje slechter dan Twente.
Waar gaat het het beste?
De 'achterstanden' in Overijssel zijn het minst groot in het zuidwesten van de provincie, grofweg de regio Deventer-Zwolle. Daarna volgt Twente. In de regio Vechtdal zijn de achterstanden het grootst.
Dat Twente als regio geen (zeer) grote achterstanden heeft, komt volgens onderzoekers doordat er grote verschillen zijn tussen stad en platteland. "De achterstandsproblematiek is hier een typisch stedelijk fenomeen dat zich concentreert in armere buurten en wijken in vooral Almelo en Enschede, terwijl in het (rijkere) ommeland nauwelijks achterstanden voorkomen."
In andere regio's als de Veenkoloniën (Oost-Groningen en Oost-Drenthe), Zuidoost-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en de Kop van Noord-Holland zijn de achterstanden veel groter dan in Twente. De bevolking in die andere regio's krimpt en het vertrouwen in de overheid en instituties is er laag, terwijl dat in Twente juist niét het geval is.

Vervolg op 'Elke regio telt'

Het nieuwe onderzoek is een vervolg op het rapport 'Elke regio telt', dat een jaar geleden uitkwam. Daarin concludeerden onderzoekers dat regio's worden achtergesteld en investeringen in de regio hard nodig zijn. Jarenlang was het regeringsbeleid om al sterke regio's in het land nog sterker te maken, maar daardoor verzwakten andere regio's juist.
"Er is heel sterk vanuit een soort Randstadmentaliteit gewerkt: alleen maar investeren in wat sterk is, dat moet nog sterker worden. In plaats van dat je nadenkt: waar investeren we nou in? Dat gaat over kwaliteit van leven in heel Nederland", zei Commissaris van de Koning, Andries Heidema, eerder.
Twente was in 'Elke regio telt' een van de onderzochte regio's, al week het daarin soms af van de andere periferie-regio's. Zo zorgen de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool ervoor dat mensen aan Twente worden gebonden en is er daardoor ook werk voor hoger opgeleiden.

Niet allemaal koek en ei

Is het dan allemaal koek en ei? Nee. Zo laat Twente "serieuze achterstanden zien" als het gaat om overgewicht en levensverwachting, en bestaat in de regio onder veel jongeren nog het beeld "dat je voor een serieuze baan naar de Randstad moet."
Er is ongenoegen over het overbelaste provinciale wegennet
onderzoekers
Ook is er door de groei van de bevolking in Twente sprake van een flink tekort aan woningen en vinden inwoners dat de N35 hoognodig aangepakt moet worden. "Er is ongenoegen over het overbelaste provinciale wegennet, bijvoorbeeld richting Zwolle", zien de onderzoekers.

Uitgebreid plan

Het 'Elke regio telt'-rapport heeft wel flink wat losgemaakt. Zo komt het demissionaire kabinet binnenkort met een uitgebreid plan om ook de grens- en krimpregio's in Nederland leefbaar en vitaal te houden.
"Het is van groot belang dat het overal in Nederland goed wonen, werken en leven is en dat iedereen gelijkwaardige kansen heeft", zegt minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken. Zo wil hij onder meer kijken naar een betere spreiding van rijksdiensten over het land.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.