Nieuws

'Proefboer' Kasper ziet landelijk gebied niet veranderen als de overheid niet verandert

Kasper van Benthem, melkveehouder in Blokzijl
Kasper van Benthem, melkveehouder in Blokzijl © RTV Oost\Chantal Everaardt
"Als boeren willen we stappen zetten richting meer natuur-inclusief boeren. Maar voor de transitie van het landelijk gebied heb je ook de transitie van de overheid nodig", zegt Kasper van Benthem. Hij is melkveehouder op het, volgens hemzelf, mooiste plekje van Nederland: Blokzijl, midden in Natura 2000-gebied Weerribben-Wieden. "Financiële zekerheid en realistisch beleid zorgen voor draagvlak en dus voor mogelijkheden. Maar omschakelen kost tijd."
De boer heeft met vijf collega-melkveehouders meegedaan aan een tweejarig onderzoek van het Agrarisch Natuurcollectief Midden Overijssel om te kijken op welke manier er een verdienmodel voor boeren in of naast kwetsbare natuur kan worden gerealiseerd. In drie gebieden in de provincie is gekeken naar hoe je de biodiversiteit kunt vergroten, de stikstofuitstoot kan verlagen en meer natuur-inclusief kan boeren op bijvoorbeeld meer grond of met minder vee.
Uit het onderzoek blijkt dat financiële zekerheid nodig is voor de omschakeling en dat onduidelijke kaders en doelen vanuit de overheid het moeizamer maken voor boeren om stappen te zetten. Aankopen van gronden zodat je meer hectares onder dezelfde of kleinere veestapel hebt, is kostbaar en kan niet zomaar bij bestaande bedrijven wordt ingepast.

Gangbaar boeren in natuurgebied

Van Benthem heeft zelf een gangbare melkveehouderij waar hij al jaren actief aan natuur- en weidevogelbeheer doet. Ook zit hij met boeren in het gebied om tafel om te kijken hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige boerenstand gecombineerd met de natuuropgaves.
Geld verdienen met natuur-inclusief boeren 'blijkt nog niet zo makkelijk'
Hij heeft meegedaan aan de proef van het collectief, omdat hij altijd bezig is met het zoeken van mogelijkheden. "Op ons bedrijf is specifiek gekeken naar de behandeling van mest met bepaalde organismes. Die zouden ervoor zorgen dat de kwaliteit van de mest wordt verbeterd. Als je die mest op je land brengt, verbetert het daar de bodem en je vermindert je stikstofuitstoot. Eigenlijk zou je dit over langere tijd moeten bekijken, de eerste resultaten waren positief."

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft de proef belangstellend gevolgd, maar gedeputeerde Von Martels vindt de uitkomsten niet heel verrassend. "Het is een bevestiging van wat ik al vermoedde. Als je wil verduurzamen in de landbouw moet er ook wat tegenover staan dat recht doet aan de inspanningen die de boeren leveren en de beperkingen die het met zich meebrengt. Ik kan alleen maar zeggen: we zijn er mee bezig. Boeren hebben behoefte aan langdurige zekerheid en daar zullen wij als overheid voor moeten zorgen."
Of het goedkomt kan Von Martels niet toezeggen, wel dat hij zijn best doet om het beter te maken. "Ik voel de urgentie, het is echt nijpend. Of het goed komt, kan ik niet zeggen. Dat kan ook afhangen van de verwachtingen van boeren zelf. Als die te hoog liggen, valt het altijd tegen. We beloven wel beterschap."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.